Tor 2 dec / År 39 / Nr 4 2021

Tallolja från SCA ska bli förnybara drivmedel hos St1

SCA är Europas största privata skogsägare och har därför ett stort ansvar när det gäller utveckling av ett hållbart samhälle. För SCA handlar det om att ta ansvar inom alla områden som skogen genererar råvaror till – från papper och massa till förnybara drivmedel.

Efter framgångsrika investeringar i produktionsanläggningarna Östrand, Obbola och Munksund står SCA väl rustade att möta framtiden med en markant förhöjd kapacitet. Enbart på Östrands massafabrik i Timrå räknar man med att kunna komma upp i en fördubblad produktion efter en investering på 7,8 miljarder kronor. Den toppmoderna anläggningen är driftsatt.
En fördubblad produktion av sulfatmassa medför samtidigt en fördubblad produktion av biprodukten tallolja i Östrands fabrik. Tallolja lämpar sig mycket bra för tillverkning av avancerade förnybara drivmedel, och det har framsynta drivmedelsbolag redan uppmärksammat. St1 har påbörjat ett investeringsprogram för förnybara bränslen och SCA kommer att vara en viktig samarbetspartner i denna utveckling.

Fantastiskt tillfälle för SCA
St1 och SCA har nyligen gått in i ett partnerskap där målet är att St1 ska bygga en produktionsanläggning för förnybara drivmedel i Göteborg, och SCA ska leverera tallolja till den. För SCA innebär det en unik möjlighet att utvecklas inom området förnybar energi, som är ett viktigt framtidsmål för hela koncernen.
– Detta är ett fantastiskt tillfälle för oss att dels engagera oss mer i förädlingen av talloljan och dels bidra till en mer hållbar utveckling då talloljan ska användas för tillverkning av förnybara drivmedel. I sin helhet handlar det om mycket stora miljövinster på sikt, säger Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör på SCA.
Det rör sig om så pass stora mängder av restprodukten att SCA kan leverera stora delar av den råvara som St1 kommer att behöva i den nya anläggningen, som beräknas få en kapacitet på omkring 200.000 ton färdigt drivmedel per år.

Kan driftsättas redan 2021
Tidsramen är ganska snäv för projektet som SCA och St1 har för avsikt att genomföra.
– Investeringen är något som både vi på SCA och St1 vill göra, förtydligar Björn Lyngfelt. Om tillståndsprocessen går som väntat kan den nya anläggningen, som egentligen är ett extra förädlingssteg i St1:s befintliga raffinaderi i Göteborg, vara i drift redan under 2021.
Vad det blir för typ av drivmedel är ännu inte fastställt – det kan bli en form av förnybar bensin, diesel eller till och med flygbränsle.
– Flygbränsle är ett spännande område – här är alternativen till förnybara bränslen få, och samtidigt är efterfrågan stor. Vad det blir är en fråga för St1, men vi kommer att stötta under hela utvecklingsprocessen, avslutar Björn Lyngfelt med.