Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Tänk Boxholm – tänk skärbara stålprodukter

Steeltec Boxholm AB, tidigare Boxholm Stål AB, konsoliderar verksamheten tillsammans med systerbolag i Danmark, Tyskland, Schweiz och Turkiet, under affärsområdesnamnet Steeltec-gruppen. Företagsgruppen tillhör den globala koncernen SCHMOLZ + BICKENBACH. För att behålla Boxholms starka varumärke, präglat av en månghundraårig koppling till stål, behåller det svenska bolaget en del av det tidigare namnet och heter nu Steeltec Boxholm AB.

Boxholms järn- och stålproduktion startade redan i mitten av 1700-talet. Sedan 2007 ingår anrika Steeltec Boxholm AB (tidigare Boxholm Stål AB) i SCHMOLZ + BICKENBACH-gruppen, som en del av ett affärsområde som fokuserar på specialblankstål.
– Affärsområdet och vårt varumärke blir betydligt starkare nu när vi kraftsamlar under ett gemensamt namn, Steeltec. Samtidigt flyttar den danska produktionen till Boxholm, vilket stärker vår konkurrenskraft ytterligare. Våra grannar i Danmark kommer istället att fokusera helhjärtat på försäljning och distribution av koncernens hela specialstålprogram, berättar Steeltec Boxholms vd Mikael Nissle.

Förstärkt kundfokus och utökat sortiment
För att långsiktigt kunna bygga upp en än mer kundorienterad och effektiv struktur utökas lager- och serviceverksamheten i danska Nørresundby. Fabriken i Boxholm har redan kapacitet för att ta in större volymer, men på sikt kan det bli aktuellt att bygga ut även här. Redan nu sker investeringar i nya maskiner som ska effektivisera produktionen ytterligare.
Efter omorganisationen erbjuds kunderna ett omfattande serviceutbud, innefattande bland annat precisionskapade förkomponenter och ytförädling genom slipning, och en fortsatt hög försörjningssäkerhet genom optimal, lokal lagerhållning där man snabbt når nyckelkunder i norra Europa.
– Med en gemensam säljorganisation kan vi serva kunderna på ett bättre sätt. Fokus är norra Europa, eftersom våra systerföretag inom gruppen når övriga marknader. När det gäller vissa specialprodukter kan vi dock leverera globalt, informerar Mikael Nissle.
Dessutom breddas sortimentet för att totalt omfatta strategiskt viktiga produkter såsom höghållfasta stål, kallbearbetat stångstål, seghärdat stål, automat- och sätthärdningsstål samt legerat konstruktionsstål.

Nypositionering på marknaden
Steeltec Boxholm har lyckats behålla och utveckla marknadsandelar trots att finanskrisen 2008/2009 slog hårt mot stålindustrin. Faktum kvarstår dock att marknaden i sig har blivit mindre. Enligt Mikael Nissle är marknaden för specialblankstål tillbaka på en nivå som är ungefär 30 procent lägre än innan krisen slog till.
Namnbytet och omorganisationen innebär emellertid en nypositionering för Steeltec på den skandinaviska och nordeuropeiska marknaden.
– Sammanslagningen av försäljningen och fabrikerna i Skandinavien möjliggör att här bygga upp en långsiktig försörjningssäkerhet för att stärka vår position på marknaden, betonar Gerd Münch, CEO för nya Steeltec-gruppen. Samtidigt möjliggör synergierna från vårt stål- och process-know-how att vi gemensamt med våra kunder i hela Europa kan utveckla våra stållösningar och stärka deras konkurrenskraft än mer.
– Tack vare den interna strukturförändringen kommer vår produktionsvolym troligtvis att öka successivt med upp till cirka 20 procent, och då hamnar vi närmare den nivå vi hade innan krisen. Vår konkurrenskraft förstärks, det gäller även våra systerföretag inom gruppen, och tillsammans ser vi mycket positivt på framtiden, säger Mikael Nissle avslutningsvis.