Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Tärntank skriver historia igen

Det anrika familjerederiet Tärntank har redan seglat rätt in i framtiden. Nybyggda Ternsund på 15.000 dwt (dödviktston) levererades i juni i år och har redan hunnit med en del äventyr. Bland annat var hon det första fartyget som bunkrade LNG direkt vid Skangas terminal i Björneborg, en utveckling som anses vara banbrytande inom branschen.

Tärntank har alltid varit ett framsynt företag som vågar tänka annorlunda och satsa på nya innovationer. Allt sedan tankrederiet grundades i slutet av 1950-talet har det varit en verksamhet som bedrivs i utvecklingens framkant, inte minst kopplat till de investeringar som gjorts där man många gånger har varit bland de första att operera med en viss typ av tankfartyg.

Tanksjöfart som livsstil
Nu skriver Tärntank historia igen genom att investera i fyra nya LNG-drivna produkttankers. Det första fartyget, Ternsund, levererades i juni i år och har på bara några månader varit med om äventyr som i sig förtjänar en plats i historieboken – hon var bland annat först med att bunkra LNG direkt från terminalen i Björneborg i Finland.
När Ternsund får sällskap av sina tre systrar, varav ett är på väg hem från Kina just nu och de andra två ska levereras i närtid från samma varv (Avic Dingheng i Kina), står Tärntank rustade med en av världens mest moderna tankflottor. Det är också i enlighet med de mål som vd:n Tryggve Möller tidigt satte upp för Tärntank. Han har personligen, tillsammans med ekonomichefen Dick Höglund, följt byggnationen i Kina sedan starten. Att tanksjöfarten och dess utveckling har blivit en livsstil för de båda herrarna står klart.

LNG i favör
Tack vare de strategiska satsningarna i miljöns tecken kan Tärntank räkna med att även fortsättningsvis vara ett konkurrenskraftigt alternativ inom kustnära tanksjöfart och bunkring.
Befraktningschef Satu Mattila på Neot, som tidsbefraktar LNG-drivna Ternsund och det kommande systerfartyget Tern Sea, är mycket nöjd med den utökade möjligheten att kunna bunkra i olika delar av det aktuella operationsområdet. Det är i sin tur en möjlighet som utvecklats som resultat av Skangas stora satsningar i Norden.
– Det fundamentala talar i favör för ökad användning av LNG. Därför måste vi vara skyndsamma med att bygga ut fler terminaler så att vi kan möta efterfrågan från såväl marin- som industrikunder, säger Roger Göthberg, affärsutvecklare LNG Marine inom Skangas.

Framtidssäkrad sjöfart
LNG ger en försvinnande små svavelutsläpp och kraftigt reducerade koldioxidutsläpp.
Att satsa på LNG-drivna fartyg är därför ett sätt att framtidssäkra sjöfarten ur ett globalt perspektiv.
– Tärntank kan ses lite som en pionjär för framtidens sjöfart genom de investeringar som gjorts. En annan viktig aspekt är att Tärntanks produkttankers nästan uteslutande trafikerar SECA-området, där svavelutsläppen är hårt reglerade. Att de då drivs med LNG är väldigt fördelaktigt, liksom den bränslesnåla konstruktionen och den nya motortypen man valt att satsa på, förklarar Roger Göthberg.
Tärntank bidrar med andra ord starkt till att många internationella aktörer som också vill framtidssäkra sina investeringar iakttar Donsörederiernas utveckling med stort intresse nu.