Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Tätningssystem till världens främsta fordonstillverkare

Trelleborg kompromissar aldrig med material- och produktprestanda. Eftersom företaget utvecklar och tillverkar produkter för att täta, dämpa och skydda kritiska applikationer i krävande miljöer finns det inget utrymme för tvivel. Allt måste fungera och hålla för tuff och upprepande belastning, dag efter dag, år efter år.

Tunga fordon som lastbilar, bussar samt anläggnings- och jordbruksmaskiner är huvudområdet för Trelleborg i Ersmark, som ingår i den globala Trelleborgkoncernen.
När det gäller kvalitet, erfarenhet och kunnande är det nog inte många som kan mäta sig med Trelleborgkoncernen, som idag är världsledande inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar inom en rad olika applikationsområden.
– Grunden består av över 100 års erfarenhet av innovativt tänkande och en välutvecklad polymerteknisk expertis. Det kommer oss till gagn när vi utvecklar nya lösningar inom ledande polymerteknologi för tillämpning inom några av industrins mest krävande områden, säger Niclas Lundström, vd på Trelleborg i Ersmark.

Ständig jakt på ökad prestanda
Trelleborg i Ersmark är specialiserade på kundanpassade tätningslösningar för tunga fordon och erbjuder ett brett produktprogram. En stor del av verksamheten kretsar kring utveckling och bedrivs i nära samarbete med våra kunder för deras applikationer. Miljöeffektiviseringskrav och att uppnå en högre prestanda i kundernas produktprogram driver utvecklingen framåt. Att vara en integrerad del av kundernas utvecklingsverksamhet har blivit en självklarhet och något man strävar efter varje dag.
De flesta tillverkare av tunga fordon är idag kunder till Trelleborg, eller potentiella kunder.
– Vi är duktiga på att sälja in kompletta lösningar och har en stor teknisk kompetens. Vi säljer inte bara en tätning utan en färdig applikation där vi också erbjuder support genom hela värdekedjan, säger Peter Åström, marknadschef på Trelleborg i Ersmark.

Mer för mindre
Från Trelleborg i Ersmark leds produktområdet Trelleborg Truck & Diesel, som hör till affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions. Inom koncernen finns ytterligare fyra affärsområden samt över 2000 patentskyddade material, speciellt framtagna för specifika industrikrav.
Övriga affärsområden är Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Den gemensamma nämnaren är teknikhöjden i verksamheten samt ett dedikerat fokus på polymerteknisk utveckling.
När det gäller tätningar för tunga fordon ökar kraven hela tiden, inte minst med tanke på skärpta miljökrav. Kunderna vill gärna ha både högre effektivitet och längre tid mellan servicestoppen. Det ställer krav på Trelleborg som ständigt måste ligga steget före och utveckla nya lösningar som är lite bättre än sin föregångare. Helt enkelt leverera mer för mindre.

Norrländsk framtidstro
Framtiden ser ljus ut för Trelleborgkoncernen i sin helhet och för Trelleborg i Ersmark i synnerhet. Företaget sysselsätter 230 anställda på en liten ort i Skellefteå kommun och bidrar således till den lokala utvecklingen. Dessutom är mer än hälften av all produktionspersonal kvinnor, vilket understryker en jämnställdhetsprägel som få kan matcha inom branschen.
Mest framträdande för Trelleborg är dock att man stärker såväl den svenska som globala fordonsindustri inom kategorin tunga fordon med smarta och effektiva tätningssystem. Störst tillväxtpotential finns i Asien och här arbetar man på att etablera nya samarbeten som i framtiden kan betyda mycket för utvecklingen i Ersmark, Skellefteå.

Kort om Trelleborg
Trelleborg är världsledande inom specialutvecklade polymerlösningar, som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt.
Koncernen omsätter drygt 22 miljarder kronor (2014) och har cirka 16 500 anställda i över 40 länder.