Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Technogarden bidrar till tillväxt inom industrin

Tvärvetenskaplig teknisk kompetens och erfarenhet är en bristvara på arbetsmarknaden och det kan bli en stor utmaning för hela Sveriges industri inom en snar framtid. Technogarden strävar efter att göra det lättare för teknikorienterade företag att skapa tillväxt med rätt kompetens och erbjuder därför ett brett spektrum av konsult- och rekryteringstjänster.

Bristen på ingenjörer och teknikspecialister blir allt mer påtaglig och förväntas inte avta inom de närmaste åren – snarare tvärtom. På många håll uppmärksammas problematiken redan nu och företag såväl som skolor och kommuner försöker på olika sätt engagera sig i den långsiktiga kompetensutvecklingen, bland annat genom insatser för att öka teknikintresset bland ungdomar.
Det är bra och engagemanget kommer sannolikt att ge resultat ur ett längre perspektiv, men för företag som behöver rekrytera idag är möjligheterna begränsade. Kompetensen finns, men det kan vara svårt att veta var man ska börja leta. Technogarden vet var resurserna finns och främjar en sund utveckling med hjälp av sina erfarna konsulter samt riktade rekryterings- och urvalstjänster.

Partner för kompetensförsörjning
Att ställa kvalificerade konsulter till teknikindustrins förfogande är Technogardens huvudfokus. De är specialiserade på chef- och ingenjörstjänster inom områdena Konstruktion & Produktutveckling, Supply Chain och Produktionsutveckling.
– Vi ser oss som en samarbetspartner för kompetensförsörjning inom alla teknikrelaterade branscher både när det gäller konsulttjänster och rekrytering, men har vår tyngd inom tillverkningsindustrin. Vi arbetar strategiskt nära våra kunder och nästan uteslutande med långsiktiga projekt och relationer, säger Ewa-Marie Åström, regionchef Småland/Blekinge.
Med ett långsiktigt och förebyggande arbetssätt kan Technogarden se över kundernas kompetensbehov för flera år framåt. Företaget har en kontinuerlig rekryteringsprocess där flera tjänster är mer eller mindre permanent utannonserade.
– Produktionstekniker, mekanikkonstruktörer, tekniska projektledare och inköpare är bara några exempel på yrkesroller som vi ofta rekryterar både till vår egen konsultverksamhet och direkt för anställning hos våra kundföretag och som det generellt råder brist på inom arbetsmarknaden, upplyser Ewa-Marie.

Skapar tillväxt tillsammans
Technogarden, som är en del av norska Norconsult, har specialiserat sig på erfarna konsulter med lång branschvana, men erbjuder även nyutexaminerade ingenjörer och tekniker en möjlighet att utvecklas tillsammans med kunder som efterfrågar den typen av kompetens.
För några år sedan drevs exempelvis ett projekt i Växjö för juniorkonsulter som anställdes av Technogarden för kundbaserade konsultuppdrag. Om såväl konsulter som kunder var nöjda efter projekttiden på ett år så blev det förhandling om anställning. Att samtliga konsulter fick fast anställning visar på hur väl projektet svarade mot marknadens efterfrågan.
Technogarden är även en resurs för såväl stora som små företag. Det som är intressant är teknikhöjden och uppdragets nivå, och här kan Technogarden leverera kompetens som är avgörande för fortsatt tillväxt.
– I vår region finns det många företag, stora som små, som i flera fall är världsledande inom sina nischer. Att det finns så mycket kompetens samlad här i Småland tycker jag vittnar om en stark framtidstro för regionen i sin helhet. Det finns alla möjligheter för oss att skapa tillväxt tillsammans, säger Ewa-Marie Åström.

Kort om Technogarden
Technogarden är ett konsultföretag som erbjuder tekniska resurskonsulter till näringslivet i Norden. Deras konsulter utför i huvudsak uppdrag på plats hos kundföretagen. Konsulterna är företrädelsevis ingenjörer, specialiserade inom Konstruktion & Produktutveckling, Supply Chain och Produktion. Företaget firade sitt tioårsjubileum i fjol och har idag kontor på åtta orter; Växjö, Malmö, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Helsingborg, Västerås och Örebro.