Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Teknik från CryptoGuard skyddar värdefullt TV-innehåll

CryptoGuard, med huvudkontor i Motala, utvecklar avancerade och säkra lösningar för att kryptera betal-tv-tjänster världen över. Globala TV-operatörer, varav ett antal nationella TV-bolag väljer lösningar från CryptoGuard för att de kan garantera funktion och säkerhet över tid, även när fler kanaler läggs till och utbudet ändras. Sedan ett par år tillbaka erbjuds dessutom säkerhetslösningar för distribution till mobila enheter.

När CryptoGuard etablerades 2007 var marknaden för kryptering redan etablerad hos de stora TV operatörerna i Sverige. I samband med analoga TV släckningen ställdes nya krav på kryptering för vidaresändning av digital TV, även för många mindre kabel-TV operatörer. CryptoGuards skalbara system passade alla nätstorlekar och tre år senare använde 70 procent av de svenska operatörerna CryptoGuards system vilket blev startskottet till bolagets fortsatta internationella framgångar. Idag har de flesta provat eller i alla fall hört talas om olika erbjudanden som bygger på att man bara betalar för det man vill se. Kryptering gör det möjligt att bygga en helt annan typ av TV-distribution.
– Förr handlade det om att kunna visa så mycket som möjligt för att tittarna förhoppningsvis skulle fastna – men idag är valfriheten så mycket större. Då måste distributörerna i större utsträckning skydda sitt innehåll för att säkra sina investeringar. Det är här vi verkar, i gränslandet mellan distributör och mottagare, vi ser helt enkelt till att förhindra piratisering, att operatören får betalt och att abonnenterna får tillgång till tjänsterna de betalar för, förklarar Hannu Vunnel, marknadschef på CryptoGuard.

Vinner på hög flexibilitet
De lösningar som CryptoGuard utvecklar och erbjuder bygger på CAS, Conditional Access, och DRM, Digital Rights Management. Nu finns det även en mobil CAS-lösning som CryptoGuard lanserar globalt.
– Det vi utvecklar är extremt flexibelt och det passar för väldigt små nät och upp till de allra största. Det är just flexibiliteten, tillsammans med pålitlighet och användarvänlighet, som gör oss unika på en mycket konkurrensutsatt marknad, menar Hannu Vunnel.
Tack vare lägre utvecklingskostnader i kombination med en sund marknadsstrategi står CryptoGuard rustade med en tekniskt avancerad lösning i högsta säkerhetsklassen som kan säljas till ett rimligt pris. Det ger ökad konkurrenskraft.

Blickar österut
CryptoGuard har vuxit mycket och har idag filialer på tre kontinenter. Marknader som USA och Kina har redan i stor utsträckning tillgång till kompletta säkerhetslösningar, så den främsta tillväxtmöjligheten för CryptoGuard framöver kretsar kring utvecklingsländer med aktörer som vill ansluta sig till pålitliga system för att kunna erbjuda betalda TV-tjänster.
– Indien och Mellanöstern är stora marknader för oss, här har vi en stark närvaro och vi fortsätter att växa här. Nordafrika är också intressant, här kommer vi in land för land. Vi har anställt en medarbetare som bearbetar den marknaden nu och ser mycket ljust på framtiden här, berättar Hannu Vunnel.
– Vi har haft stora framgångar i framförallt östra Europa, där många operatörer har bytt sina gamla krypteringssystem mot nya. Vi är det mest konkurrenskraftiga alternativet tack vare en hög säkerhetsnivå i kombination med bra pris – en strategi som vi inte kommer att avvika från.