Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Teknik från Sverige bidrar till en bättre värld

Bombardier skapar med sin unika verksamhet ett stort och bestående värde för svensk industri. Företaget arbetar inom teknikens absoluta framkant, med produkter av högt exportvärde och med en slutprodukt som dessutom bidrar till en bättre värld med minskat klimatavtryck.

Tåget är det bästa transportslaget ur klimatsynpunkt. Ofta är det även överlägset tidsmässigt. Den moderna tågtrafiken bygger på högteknologiska lösningar som borde locka fler till branschen, och då speciellt till de roller som har med utveckling av framtidens drivlinor att göra. Det handlar mycket om kraftöverföring och beräkningsanalyser.
– Vi tror på en framtid för svensk industri, men vi ser att vi som industribolag måste komma närmare skolan och utöka vårt samarbete för att morgondagens talanger ska se oss som en attraktiv arbetsgivare. Många högstadieelever vet inte vad vi gör, så vi vill gärna bjuda in dem till oss och visa vår anläggning här i Västerås, säger Fredrik Owman, platschef på Bombardier i Västerås.

Bilden av industrin
Bombardier har samarbete med bland annat ABB-gymnasiet i Västerås. Eleverna får göra praktik på Bombardier, i ljusa miljöer där säkerhet och hälsa går före allt annat. Det är inte den traditionella bilden av hur industrin ser ut, men den moderna industrin har inte heller något gemensamt med en industri från en svunnen tid där man var van vid mörka, bullriga miljöer.
– Tyvärr lever den gamla bilden av industrin kvar, och det är vårt ansvar att förändra den, menar Fredrik Owman.

Utan kunskap stannar allt
För att svensk industri ska gå en ljus framtid till mötes så måste den ständigt utvecklas. Kompetensutveckling är det viktigaste spåret i utvecklingen – det är människor som utvecklar teknik och människor som applicerar tekniska lösningar på rätt sätt. Utan kunskap stannar allt.
På Bombardier satsar man mycket på kompetenshöjande åtgärder inom alla yrkeskategorier. Genom samarbete med bland andra Mälardalens högskola och Kungliga tekniska högskolan får Bombardiers anställda genomföra högskolekurser på arbetstid, utöka sin kompetens och verkligen utvecklas i sina roller. Det pågår samtidigt flera andra utbildningsinsatser som ökar möjligheten för Bombardiers anställda att avancera.
– Industrin, våra kollegor och vi själva på Bombardier, ska bidra till att teknik från Sverige blir drivkraften i omställningen till en mer hållbar värld, avslutar Fredrik Owman.