Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Teknikcollege öppnar möjligheter

Teknikcollege ger näringslivet större möjligheter att vara med och påverka gymnasieskolans teknikprogram. Det ger goda chanser för företag att själva få vara med och utveckla den kompetens de behöver. Samverkan med Teknikcollege i Örebro län kan därmed ses som en ren framtidsinvestering för alla företag som vill växa och utvecklas i regionen.

Utifrån de kriterier som företagen ställt upp utbildar de skolor som är certifierade som Teknikcollege framtidens arbetskraft, med andra ord framtidens konkurrenskraft för svenska teknik- och industriföretag.
– Teknikcollege erbjuder en samverkansmodell som gör det enklare för näringslivet att planera och förbereda för framtida rekrytering. Dessutom sparas stora resurser genom att nyanställda som gått på Teknikcollege kommer in i sin arbetsroll fortare, menar Andreas Blom, processledare för Teknikcollege i Örebro län.

Allt att vinna
Det finns med andra ord allt att vinna på att samverka med Teknikcollege. Örebro län var först att testa den nya modellen 2006, och därefter har konceptet etablerats över hela Sverige som en riktig framgångssaga.
– Teknikcollege utvecklades av industrin för industrin. Ett antal engagerade industriföretag ville stärka sin kompetens och trygga rekryteringsbehovet på lång sikt, och man valde då att starta en ny samverkansmodell tillsammans med gymnasieskolan, berättar Andreas.
Teknikcollege ägs av Industrirådet och vidareutvecklas i nära samspel med skolor och företag över hela landet. I Örebro län är Teknikprogrammet ett av länets största och mest sökta, vilket understryker intresset och inte minst behovet för samverkan med den regionala industrin.
– Nu är vi redo att sprida konceptet även till Yrkeshögskolan och Vuxenutbildningen, upplyser Andreas vidare. Det skulle betyda en betydligt bredare samverkansplattform för näringslivet, som då kan rekrytera direkt från Yrkeshögskolans program, som exempel.

Teknikintresset avgörande
Det pågår mycket aktiviteter kring Teknikcollege i Örebro län. Bland annat i samverkan med Komtek, den kommunala teknikskolan, som arbetar för att utveckla teknikintresset bland barn och ungdomar i Örebro.
– Att grunda ett bestående intresse för teknik så tidigt som möjligt är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla Teknikcollege på lång sikt. Därför stöttar vi de aktiviteter som görs inom verksamheter som exempelvis Komtek, säger Andreas Blom.
Det pågår även aktiviteter för att locka fler tjejer till gymnasieskolornas teknikprogram, något som också är avgörande för hela industrins utveckling rent långsiktigt.