Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Teknikens Hus kan förmedla svensk industris framtid

Luleå är sedan länge en av Sveriges mest framstående industristäder med flera starka teknikintensiva näringar. Från regionen kommer teknik som revolutionerat gruv- och metallindustrierna världen över, rymdforskning på absolut högsta nivå samt IT-kompetens av globalt erkännande. Att man dessutom har ett internationellt erkänt Science Center är därför givet.

Teknik- och naturvetenskapscentret Teknikens Hus i Luleå har mottagit många utmärkelser genom åren. 2005 blev science centret framröstat till världens bästa av kollegor vid världskonferensen i Rio de Janeiro och alla år mellan 2010 och 2018 har Teknikens Hus rankats högst i Skolverkets bedömning av landets alla Science Center.

Svensk industri har sin framtid i norr
Det är ett stort engagemang som ligger bakom framgångarna i Teknikens Hus, som firade 30 år under 2018. Under fjolåret kunde man fira dubbelt upp tack vare att skisserna och planerna för nya Teknikens Hus, med placering i Södra hamn mitt i stadskärnan, presenterades av arkitekterna.
– Nya Teknikens Hus blir ett landmärke för Luleå och för hela den norra industriregionen, säger Kristina Jonsson, verksamhetschef i Teknikens Hus.
Själva huset, som kallas Trivium, andas modernitet och teknikhöjd. Utformningen av fastigheten ska förmedla att svensk industri har sin framtid i den norra regionen, och att tekniken för att förverkliga drömmar finns just här.
Trivium är latin för där ”tre vägar möts”. Namnet valdes för att förmedla att hav och himmel möter land i området Södra hamn. Byggnaden blir på cirka 4000 kvadratmeter och kommer att ge ett nytt hem åt Teknikens Hus, men även för en utökad verksamhet för kultur, lärande, lek och evenemang.

Väntar besked
Förslaget för nya Teknikens Hus som arkitekterna vid Utopia och Nordmark & Nordmark lämnat granskas i skrivande stund. Kristina Jonsson är noga med att betona att det fortfarande rör sig om ett förslag och en ambition att bygga nytt men att det ännu inte är spikat hur eller när det ska ske.
– Vi arbetar just nu med berörda parter för att få fram underlag för framtida beslut och för att kunna skriva avtal längre fram. Där är vi inte riktigt ännu, men ambitionen är att skapa en helt ny plattform för samverkan kring Teknikens Hus. Vi finns idag på campusområdet, i en fastighet som är i behov av stora renoveringar. Men om vi tänker nytt – vad kan vi åstadkomma då? Det var så vi började formulera en ny vision för framtidens Teknikens Hus, berättar Kristina.

Nytt läge ger nya möjligheter
Läget mitt i Luleå city blir en helt annan utgångspunkt för Teknikens Hus, som kan utöka sin butik, restaurang och eventverksamhet och bli ett centralt beläget upplevelsestråk. Centret är ju som tidigare nämnt Sveriges bästa i sitt slag enligt Skolverket och att nå fler är en klar strategi för framtiden.
– Med en central placering fångar vi en mycket större målgrupp och vi kan även expandera med fler och större utställningar. Vi kan också bidra till att locka fler till regionen och till Luleå city genom att vi har en unik upplevelse här som är lätt att ta sig till och som passar väldigt många, förklarar Kristina Jonsson.
Avslutningsvis tillägger hon att dagens cirka 100 000 årliga besökare till Teknikens Hus skulle bli ett mycket värdefullt tillskott i stadskärnan med bland annat utökad handel och fler gästnätter som följd.