Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Teknikens möjligheter bra för Värmland

Stamford har under 25 år skapat lönsamma affärer för sina kunder med hjälp av anpassningsbara system och hög branschkompetens. Produkterna och speciallösningarna utvecklas och förvaltas av företagets 40 medarbetare som arbetar på kontoret i Karlstad. Företaget eftersträvar långa kundrelationer vilket också innebär att eftermarknaden är prioriterad.

Förtag inom fastighetsbranschen som verkar som bostadsrättsförvaltare samt större aktörer inom dagligvaru- och detaljhandeln är exempel på kunder som dagligen använder Stamfords skräddarsydda system och lösningar. Kännetecken för de systemlösningar som Stamford utvecklar är att de är innovativa, anpassningsbara, webbaserade, hanterar stora datamängder och har många användare.

Ny resa påbörjad
Stamford har påbörjat en ny resa när man nu kommer att erbjuda en molntjänst för bostads-rättsföreningar. BrfOnline.com som den nya tjänsten heter kommer att erbjuda bostadsrättsföreningar ett verktyg där de själva kommer att kunna hantera sin administration med bokföring, avier, panter och mycket annat.
BrfOnline bygger på Hero som tidigare bara större förvaltare haft tillgång till men som nu också den enskilda bostadsrättsföreningen kommer att få nytta av. Marknaden är nu mogen för en molntjänst som erbjuder självbetjäning. Under de senaste åren har digitaliseringen fått stort utrymme i massmedia samtidigt som smarta telefoner och flera e-tjänster har gjort oss vana att hantera rutinärenden på nya sätt.
– Idag pratar alla om molntjänster, men vi började med det redan 1997. Idag är detta självklart, men 1997 var det trögare att erbjuda lösningar som ligger i teknikens absoluta framkant, konstaterar Stamfords vd Conny Rexed.
Stamford har ett långvarigt samarbete med Karlstads universitet och där både Institutionen för datavetenskap och Centrum för Tjänsteforskning. Conny sitter också i styrelsen för samverkansorganisationen Compare i Karlstad.
– Utan Karlstads universitet så hade vi nog inte kunnat uppnå den tillväxt som vi haft, varken inom Stamford eller övrig IT-näring i Karlstad. Samarbetet är viktigt för vår långsiktiga kompetensutveckling inom branschen.

Tekniken möjliggör flexibilitet
Conny är vd på Stamford sedan tio år tillbaka och var dessförinnan vice vd. Han har varit verksam inom IT-branschen under drygt 20 år och har ett förflutet som arméingenjör. Han ser stora fördelar med att verka i Karlstad och Värmland eftersom mycket IT-kompetens finns samlad i regionen.
– Tack vare ny teknik finns det ingenting som hindrar oss från att växa och skapa utveckling från en mindre stad som Karlstad. Tekniken möjliggör flexibilitet och man behöver inte längre samla allt till storstadsregionerna. Jag tror att det är viktigt att ta vara på det för framtiden och för att bibehålla ett livskraftigt näringsliv i vår region.
Stamford ska fortsätta verka nära kunderna och vidareutveckla befintliga relationer samt skapa nya. Företaget drar nytta av tekniken och arbetar gränslöst med kunder över hela Sverige. Bland kunderna finns några av landets större bostadsrättsförvaltare, och ett antal stora aktörer inom den kooperativa dagligvaruhandeln.