Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Teknikintresse odlas i samverkansprojekt

Företag inom i stort sett alla branscher måste tänka långsiktigt när det gäller framtida kompetensförsörjning. Det gäller inte minst företag som verkar inom teknikorienterade områden, där flertalet yrkeskategorier redan idag anses vara bristyrken. Den långsiktiga kompetensfrågan utgör en utmaning som ett flertal företag i Hudiksvall antagit tillsammans med Bromansgymnasiet och Teknikcollege.

Att det finns en tillräcklig och jämn tillgång till rätt kompetens är avgörande för tillväxt inom alla typer av verksamheter. Kompetensfrågan är lika aktuell inom offentlig förvaltning som inom näringslivet och den är samtidigt avgörande för en hållbar samhällsutveckling.
– Rätt kompetens är avgörande för tillväxt i vilket företag som helst och för samhället i stort, säger Morgan Persson, VD på Monitor ERP System i Hudiksvall, som betonar sina ord genom att referera till maskiningenjören Sven Wingquist som uppfann kullagret och därefter grundade SKF, en av världens främsta leverantörer av lager och tätningar.

Söker lösa stor utmaning
Wingquists drivkraft och uppfinningsrikedom omsattes i en innovation som än idag spelar en avgörande roll för den tekniska utvecklingen. På samma sätt spelar innovationskraften hos morgondagens arbetskraft en stor roll för den fortsatta tillväxten inom näringslivet i Hudiksvall.
Morgan Persson påminner om att teknikinriktade företag idag har en stor utmaning i att intresset för teknikstudier på senare år mattats av bland ungdomar i Sverige.
– Med utbildningsprojektet Mellanåret har Hudiksvalls kommunala gymnasieskola och ett antal representanter ur det lokala näringslivet lyckats etablera en ny skolform som ska bidra till ett större intresse bland ungdomar för teknikorienterade högre studier.
Mellanåret är direkt efterföljande gymnasieskolans treåriga program Teknikprogrammet och Naturvetenskapliga programmet och avser ett års studier varvat med arbete genom deltidsanställning (60 procent) på ett av de lokala företagen som deltar i projektet, bland dem Monitor. Den teoretiska utbildningen omfattar både högskolekurser och gymnasiekurser och ska vara som en förberedelse för fortsatta teknikorienterade studier på högre nivå.
– Ett mål med satsningen är att man redan i grundskolan ska ha en uppfattning om vilka möjligheter som finns efter gymnasietiden. Därefter måste vi fånga upp så många teknikintresserade ungdomar som möjligt och uppmärksamma dem på vilka spännande utvecklingsmöjligheter som finns här i Hudiksvall, förklarar Morgan Persson.

Framgång med rätt kompetens
Monitor, som utvecklar affärssystem, är kända för sin skarpa medarbetarfilosofi där man anstränger sig lite extra för att behålla spetskompetens och en genomgående hög kunskapsnivå. Samtidigt är Monitor ett av Sveriges mest lönsamma företag just nu.
– Att det går så bra för oss bottnar i att vi har rätt kompetens. Det måste vi givetvis säkerställa även för kommande år, och just därför satsar vi så mycket som vi gör på Mellanåret, understryker Morgan Persson.
Linus Blom deltog i den första omgången av Mellanåret och har efter sina högskolestudier återvänt till Hudiksvall och fått anställning som projektledare på det kommunala bostadsbolaget Hudiksvallsbostäder. Precis som Morgan upplever han att Hudiksvall har fantastiska möjligheter och att de förstärks genom Mellanåret.
– Att få komma ut i arbetslivet tidigt och delta i verkliga projekt gav mig en känsla för rutiner och en insikt i vad det betyder att verkligen göra sitt yttersta för att prestera. Det har jag haft mycket nytta av under studieåren efter Mellanåret, och det präglar även mitt arbetssätt idag då jag är delaktig i nya bostadsprojekt runtom i Hudiksvall, säger Linus Blom.