Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Teknikutbildningar för framtidens industri

De teknikinriktade programmen på Wijkmanska gymnasiet i Västerås utökas med det branschspecifika tågteknikprogrammet som startar i höst. Som utpräglat Teknikcollege svarar skolan på marknadens efterfrågan och tar samtidigt tillvara på mycket av den teknikkompetens och de traditioner som finns i Västerås.

Wijkmanska gymnasiet samlar de teknikinriktade programmen som tidigare fanns på Wenströmska gymnasiet i Västerås. 2006 certifierades skolan som Teknikcollege varpå rollen som partner för den regionala teknikindustrin förstärktes. Med yrkesprogrammen för el- och industritekniker samt det högskoleförberedande teknikprogrammet bidrar Wijkmanska gymnasiet till att utveckla Västerås industri genom att trygga framtida arbetskraft.
– För att kunna utbilda framtidens arbetskraft måste vi kunna erbjuda en verklighetsanknuten utbildning som skapar intresse. Vi bygger en bra grund för elever som kan, orkar och vill forma sin framtid och samtidigt vara en del av vår regions utveckling, säger Harri Levänen, som efter många år och flertalet olika roller inom näringslivet numera arbetar som utvecklare på Wijkmanska gymnasiet.

Skolans utveckling är allas ansvar
Harri Levänen engagerade sig i skolan redan via sin tidigare arbetsgivare Westinghouse i Västerås. Han är övertygad om att företag i regionen har mycket att vinna på att samverka med gymnasieskolan, och att dess utveckling är allas ansvar.
– Näringslivsaktörer såväl som offentlig sektor måste satsa på skolan fullt ut. Vi försöker skapa något tillsammans med näringslivet i vår region och utveckla utbildningarna så att de verkligen svarar på industrins behov, säger Harri.
För den som anstränger sig finns alla möjligheter. Det gäller både elever och företag.
– Tillsammans med företagen kan vi också hitta lösningar som passar den enskilda elevens behov och förutsättningar. Verklighetsanknutna projekt höjer motivationen och vi har nu enbart förstahandssökande på alla utbildningar.
Harri Levänen har själv arbetat som svetsare, projektledare och senare enhetschef. Det har varit en lång resa på över två decennier som började på verkstadsgolvet. Han var bland annat med och svetsade samtliga tak till X2000. Sin erfarenhet och kunskap förmedlar han nu till eleverna på Wijkmanska gymnasiet.
– Vår skola skiljer sig från mängden och det märks inte minst i de projekt som eleverna själva driver tillsammans med företagen. Redan första veckan träffar de nya eleverna ett stort antal företag på skolan i samband med en introduktionsmässa som vi håller varje år, informerar Harri.

3500 kvadratmeter Teknikcollege
Från och med i år kommer praktikplatser inte att allokeras utan eleverna måste söka tjänster som företagen istället annonserar ut. Det blir som att söka sitt första jobb i konkurrens med andra kompetenta sökande. Harri är övertygad om att det kommer att motivera eleverna ännu mer.
– Vi har mycket på gång, vi startar även med tågteknikprogrammet här i höst. Samtidigt flyttar vi in i Skrapan i centrala Västerås, det blir 3500 kvadratmeter Teknikcollege i utvecklingens absoluta framkant, berättar han entusiastiskt.