Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Tekniska inneslutningar med hög kvalitet

KL Bro producerar och utvecklar det mesta inom mobila inneslutningar i olika material.
Företaget är beläget i Grytgöl i Finspångs kommun och sysselsätter cirka 40 anställda inklusive inhyrd personal.

KL Bro startades strax före årsskiftet 2008/09 vid en sammanslagning av ett affärsområde inom KL Industri AB och Brotonic AB.
KL Bro är idag ett dotterbolag till KL Industri och ingår därmed i koncernen More Electric Group.
– Vi tillhandahåller olika typer av inneslutningar. Det har många namn i branschen, allt från teknikhus och kurar till containers och bodar, men vi har valt att kalla det inneslutningar, berättar Stefan Barklund, marketing manager på KL Bro.
Inneslutningar kan liknas vid färdiga hus som tillverkas i olika storlekar och i olika material. Oftast har husen en teknisk lösning inuti, som till exempel reservkraftsaggregat, ställverksutrustning, transportutrustning, värmepanna, kylutrustning, klimatkammare, verkstadslokal, svetslokal eller musikstudio. Husen tillverkas i olika material, till exempel metall, sandwich, trä eller en blandning av olika material.
– När huset görs i olika metall-material kan det se ut som en container utvändigt, men det är alltså ingen transportcontainer eller sopcontainer utan ett hus som innehåller en teknisk lösning, berättar Stefan Barklund.

Helhetslösningar
KL Bro erbjuder helhetslösningar från idé till nyckelfärdiga installationer och allt däremellan, samt anpassar produkterna med skräddarsydda lösningar för olika ändamål. Kunderna kan välja alla in- och utvändiga byggnadsdelar, ytskikt, material och installationer som passar dem eller slutkunden.
– Vi miljöanpassar också inneslutningarna efter kundernas önskemål. Om till exempel ett telekombolag ska ställa ett hus i en fjällmiljö i Norge så sätter vi på fjällpanel och om det ska stå utvändigt i en stadsmiljö så görs en putsad fasad, en ”fuskfasad”, berättar Stefan Barklund.
Bland stora kunder till KL Bro kan nämnas ABB, Siemens, Telenor, Trafikverket, Midroc Electrics, Boliden och LKAB.
Företaget har även kunder i andra länder, framför allt i Norge eftersom moderbolaget More Elecitric Group är ett norskt bolag.

Från ax till limpa
– Vi försöker vara med från ax till limpa så att vi kan hjälpa kunderna att förverkliga sina idéer. Ju tidigare vi är med i processen desto bättre är det för alla parter, säger Stefan Barklund och tillägger:
– Vi väljer inte de billigaste materialen, men vi ser alltid till att göra kostnadseffektiva lösningar.
Ambitionen för KL Bro är att bli den bästa leverantören av tekniska inneslutningar genom hög kvalitet på produkterna och tjänsterna.
– Vi håller på att utveckla bolaget hela tiden för att kunna anpassa oss till marknadens behov. Vår stora utmaning är att hitta bättre och effektivare produktionslösningar för att möta konkurrensen både inom kvalitet och pris, säger Stefan Barklund.