Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Tele Coaching skapar ren lönsamhet genom att förbättra kundmötet

Tele Coaching hjälper företag och organisationer, privata som offentliga, att utveckla lönsamhet och professionalitet i kundmötet. Verksamheten har funnits i 15 år. Sedan dag ett har man fokuserat på förbättringsarbete och bedrivit ett intensivt utvecklingsarbete. Tele Coaching har specialiserat på kundkommunikation inom ett antal branscher: Telecom och IT, Bank och finans, Butik och handel, Vård och omsorg, Tillverkande industri samt Offentlig verksamhet omfattande kommuner, landsting och myndigheter. Företagets styrka är en unik branscherfarenhet med en skarp serviceprofil som dessutom är mätbar på medarbetarnivå.

Tele Coaching etablerades 1997 av Ulrika Thörn och Isabel Gunnarsson som efter flertalet år i servicebranschen kände att de ville skapa unika förutsättningar för företag och organisationer att möta och ta hand om sina kunder på ett bättre sätt. Verksamheten utvecklas hela tiden för att kunna möta aktuella krav från marknaden.
– Det som driver oss är att vi verkligen får kundmötet att fungera i praktiken, det har vi byggt vår verksamhet på, säger Markus Klinton, Operativ chef på Tele Coaching.

Lär känna kundernas verksamheter
Tele Coaching prioriterar de områden som är allra viktigast för kunden och erbjuder därför inga färdigpaketerade kurser. Varje insats skräddarsys för att täcka in de områden som kundernas medarbetare behöver bli bättre på.
– Vi lär känna våra kunder och bekantar oss med deras produkter. Först när vi vet vad det är de erbjuder kan vi skräddarsy en för företaget helt anpassad service som dessutom är mätbar. Vi är duktiga på att fånga kundens exakta behov och precisera tydliga mål för avdelningen. Vi gör en nulägesanalys av kundmötet och framställer en policy som beskriver hur företaget och dess medarbetare ska agera i mötet med kunden, förklarar Markus Klinton.

Noggranna uppföljningar
Kurserna omfattar mindre teoretiska inslag och mer praktisk träning på plats hos kund. Anledningen till att Tele Coaching kan skapa ett synligt resultat är framförallt tack vare tillämpning av olika mätverktyg som är anpassade för kundmötet. Dessutom finns Tele Coaching på plats ute hos kunderna och kan därmed aktivt följa upp varje medarbetare och hennes arbetssätt.
– Vi ger ständig feedback och följer upp hur medarbetarna lever upp till den servicepolicy som vi i de flesta fall också tagit fram tillsammans med dem. Vi återkopplar dessutom på både individnivå på avdelningsnivå och utvärderar slutligen hur enheten totalt sett har utvecklats i sitt möte med kunden.

Vänder på den traditionella hierarkin
Tele Coaching skapar ren lönsamhet genom att förbättra kvaliteten i kundmötet. Nöjda kunder återkommer eftersom man skapar en långsiktig relation med dem.
– Vi tränar även varje medarbetare att aktivt ta mer initiativ till försäljning i olika sammanhang och tränar på att medarbetarna ska kunna koppla ihop service och försäljning. Vi arbetar alltid med tydliga resultatmål och vi lägger majoriteten av vår tid på medarbetarna och deras prestation i kundmötet.
När medarbetaren har lärt sig hur de ska arbeta i processen fortsätter Tele Coaching med att träna cheferna i ett coachande ledarskap.
– Vår framgång är tydligt kopplad till att vi vänder på den traditionella hierarkin och lägger mer tid på medarbetarna och mindre tid på ledningen. Vi arbetar nerifrån och upp istället för uppifrån och ner. Vill man utveckla kundmötet gäller det att lägga resurserna där kundmötet sker – och det är hos medarbetarna, avslutar Markus Klinton med eftertryck.

För mer information om vad Tele Coaching kan bidra med, kontakta Operativ chef Markus Klinton på telefon:019 – 675 43 60 eller e-post. Markus.klinton@telecoaching.se