Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

The Swedish Club – partner för ledande rederier världen över

The Swedish Club är ett av världens främsta marina försäkringsbolag med sekellång erfarenhet. Organisationen ägs av försäkringstagarna, dvs. rederierna, och är därför en icke-vinstdrivande verksamhet. I branschen benämns det som ett ömsesidigt försäkringsbolag, där man delar på riskerna och sprider ut kapitalet för att – om det skulle behövas – kunna täcka mycket omfattande skador. Fartyg är tunga kapitalinvesteringar, haveri till sjöss är bland det dyraste som finns i försäkringsvärlden. Då gäller det att vara garderad. The Swedish Club arbetar mycket proaktivt – dels väljer klubben sina medlemmar med stor omsorg, och dels erbjuder man utbildning för ett ökat säkerhetstänk.

The Swedish Club grundades redan 1872 och är därmed en av de äldsta aktörerna på marknaden för P&I (Protection & Indemnity), en redares skydd och ansvarsförsäkring. Som medlemmar i International Group of P&I Clubs erbjuder The Swedish Club en heltäckande P&I-försäkring samt en heltäckande försäkring för skador på skrovet (Hull) under en på förhand utsatt tidsperiod. Dessutom erbjuds FD&D (Freight Demurrage & Defence) som täcker alla rättsliga kostnader förknippade med att äga och operera fartyg, i princip allt som faller utanför ordinarie Hull och P&I. Som tillägg till kaskoförsäkringen erbjuds Loss of Hire för stillestånd samt en världsomfattande krigsförsäkring för oförutsedda kriser.

Fortsatt positiva resultat
Tuffa tider råder för marinindustrin. Branschen beskrivs som cyklisk, med sina traditionella upp och nedgångar, trots detta har The Swedish Club säkerställt en stabil ekonomi genom hela organisationen – mycket baseras på strategiska beslut och lämplig prissättning, men man har också lyckats nå en hög frekvens av skadefrihet. Standard & Poor har uppgraderat klubbens finansiella status till Positiv med rating BBB+.
– Standard & Poors beslut grundar sig på god riskhantering och stark kapitalisering. För våra medlemmar är finansiell styrka viktigt, säger Lars A. Malm, Director Risk and Operations.

Skärper fokus på säkerhetstänk
Det proaktiva arbetet utgör en stor del av framgångfaktorn. Lars A. Malm understryker att de rederier som aktivt arbetar med attityder, situationsanpassat ledarskap och utbildning för att förebygga skador också har färre incidenter. The Swedish Club gör årligen undersökningar för att kartlägga riskfaktorer och potentiella incidenter, det visar sig då tydligt vilka som arbetar för att minska sina skador.
– Att rederier och maskintillverkare arbetar proaktivt är mycket positivt. De lägger ofta mycket resurser på tillståndskontroll, och det är bra, men det är inte allt. Att ha ett aktivt säkerhetsarbete ombord är minst lika viktigt, och det vill vi öka kunskaper kring. Detta är en anledning till att vi etablerat ett dotterbolag, The Swedish Club Academy, som fokuserar enbart på utbildning och ökat säkerhetstänk, förklarar Lars A. Malm.

Utbildning minskar riskerna
The Swedish Club verkar globalt. Försäkringspremierna baseras på exponering och risk. Det finns flera trender som påverkar den marina marknaden och därmed också prissättningen av de olika försäkringarna. En expanderande marinindustri betyder större exponering och därmed större risk. Framstående, stabila redare med tydligt fokus på kvalitet och säkerhet har alltid utgjort tyngden i The Swedish Clubs kundportfölj.
– Vi arbetar tillsammans med redare för att utveckla bättre produkter och naturligtvis för att minska riskerna. Vår huvudsakliga styrka är att vi erbjuder en heltäckande tjänsteportfölj med allt från skrov och P&I till Loss of Hire och krigsskydd . Att vi dessutom har ett stort engagemang kring utbildningsfrågor gör oss ännu mer attraktiva som partner för ledande rederier. Vi är det enda försäkringsbolaget i världen som erbjuder utbildning i MRM, Maritime Resource Management. Intresset kring MRM växer och vi har redan utfärdat närmare 60 licenser till skolor i 26 länder världen över, summerar Lars A. Malm.