Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

The TPE Supermarket

I natursköna Åmål, alldeles intill Vänerns strand, tillverkas det innovativa materialet TPE i Elastos högteknologiska anläggning. Elasto är lite som kommunens flaggskepp, både när man talar om nytänkande och teknik i framkant samt hållbar utveckling. I företagets nya strategi lyfts hållbarhet fram som nyckelkomponent i samtliga projekt och uppdrag – idag och i framtiden.

Elastos produktionsenhet i Åmål är en av fyra systerfabriker som samtliga är inriktade på utveckling och tillverkning av Thermoplastic Elastomer, TPE. Övriga enheter, som precis som Elasto i Åmål drivs som egna företag under Hexpol TPE Group, finns i England, Tyskland och Kina.
– Vår vision är att utveckla världens renaste anläggning för tillverkning av TPE, säger Kjell Fagerström, vd Elasto Sweden AB.

Marknaden för TPE
Produkter framställda av TPE finns och används i stort sett överallt i samhället idag. Tandborstar, bilmattor och medicinsk utrustning – TPE används inom mycket skilda branscher med det gemensamma draget att kraven på hållfasthet, flexibilitet och kvalitet är höga.
– Marknaden utvecklas och växer kontinuerligt i takt med att fler applikationer tillkommer. Samtidigt tillkommer fler leverantörer och konkurrensen blir tuffare, informerar marknadschef Jill Bradford, Elasto UK.

Team Elasto
Elastos produkter finns överallt – världen över. Marknaden är global, samtidigt har Elasto ett lokalt engagemang där man bland annat stöttar den lokala skolan. Kjell Fagerström sitter i styrelsen för Säffle-Åmål Teknikcollege och bidrar därmed till att förena skolans och industrins intressen.
– Det är viktigt att vi kan förmedla fördelar för ungdomar att söka sig till industrin. Det är en del i arbetet med att trygga kompetensförsörjningen framöver, förklarar Kjell.
– Vi bedriver ett kontinuerligt kompetensutvecklings- och utbildningsarbete och värnar om vår företagskultur med en ren och trivsam arbetsplats, där individen har möjlighet att växa och utvecklas i sin roll. ”Team Elasto” är i sig en viktig del av företagets framgång, tillägger Jill Bradford.

Tillväxt och möjligheter
Elasto har expanderat stadigt sedan verksamheten flyttades till Åmål från södra Sverige på 1980-talet. Tillväxten har fortsatt trots konjunktursvängningar, Kjell Fagerström är säker på att det är Elastos goda rykte som ligger bakom den positiva utvecklingen.
– Vi refererar ibland till vår verksamhet som ”The TPE Supermarket”, eftersom vi tillhandahåller produkter för i princip alla branscher. Då vi inte är beroende av ett fåtal kundsegment blir verksamheten samtidigt mindre konjunkturkänslig, poängterar Kjell Fagerström.
Elasto fortsätter att växa bland annat inom den medicinska sfären och i den nya strategin lyfts medicinska applikationer som ett område att satsa ännu mer på framöver. Detta är något som också förenas med visionen om att bli världens renaste produktionsanläggning för TPE.