Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Thor Shipping växer både i Sverige och globalt

Thor Shipping & Transport AB (TST) i Västerås växer så det knakar.
TST har gått från 25 miljoner till drygt 350 miljoner i omsättning på mindre än tio år.
– Vi har lönsamhet i alla delar av verksamheten just nu, säger vd:n Eric Hjalmarsson.

Eric Hjalmarsson har varit vd sedan 2008 och har fått se en anmärkningsvärd utveckling av det 22-åriga företaget under de senaste åren.
En stor del i framgången ligger i linjetrafiken mellan Västerås-Oxelösund-Antwerpen-Hull och Amsterdam. TST startade med tre tyskägda fartyg i januari 2014 efter att Transatlantic beslutat sig för att lägga ned sin linje mellan nämnda hamnar.
– Det har varit ett lyft för oss att ta över linjen i egen regi, helt klart. Vi kör industrigods, en del virke och livsmedel. Men vi kör framförallt stål, som används i bland annat bilindustrin, till England och kontinenten, säger Eric Hjalmarsson.

Speditionsuppdrag
Stora kunder är SSAB, ABB, Mälarenergi och livsmedelsindustrin.
– Förra året transporterade vi drygt 500 000 ton gods på egen köl och vår huvudverksamhet kretsar just kring linjetrafiken där vi säljer dörr till dörr-transporter. Men vi jobbar även med globala uppdrag och där är de största volymerna till och från Asien, men vi har också kunder i USA, Sydamerika och Afrika, säger Eric Hjalmarsson och fortsätter:
– Det handlar om rena speditionsuppdrag. Det kan vara allt från gatsten och marmor till godis och armeringsjärn. En del går till köksbänkar och hotellfasader i Stockholm medan annat går till ICA butiken eller infrastrukturprojekt.

Explosion i omsättning
TST, som har huvudkontoret i Amsterdam, jobbar inte enbart med sjöspedition utan säljer transportlösningar inom alla transportslag, det vill säga även lastbil, järnväg och flygfrakt. Man är också relativt stora inom skeppsklarering, som alltid har varit en central del av verksamheten, även om den storleksmässigt i relation till den övriga verksamheten har minskat de senaste åren.
Under finanskrisens år 2008-2009 omsatte Thor Shipping i Västerås i sammanhanget blygsamma 25 miljoner kronor.
Men det var då. 2012 startades dotterbolaget Thor Shipping och Transport i Södertälje, 2014 kom SUN Line, som ansvarar för linjetrafiken till Holland, Belgien och England, och 2014 etablerades även ett tredje dotterbolag: Thor Shipping UK Ltd i England. Det har satt fart på både ekonomin och verksamheten i stort i Västerås och i fjol omsatte man totalt cirka 350 miljoner kronor.

Spännande år väntar
Sedan Eric Hjalmarssons inträde 2008 har antalet anställda ökat från sju till 46 och 2016 ser ut att bli ett nytt spännande år för det Mälarbaserade företaget.
I februari blev ett nytt avtal med Scania i Södertälje klart som handlar om mellanlagring och distribution. Man har dessutom tagit beslut om att expandera verksamheten i England med nya landytor för att kunna hantera större godsvolymer.
– 2016 kommer vi även att sjösätta en ny hemsida, jobba med nya grepp inom marknadsföring och ambitionen är att vår produkt ska växa. England är en stor marknad men vi vill även ha mer sjöfart i Mälardalen och Stockholm. Vi tror mycket på en renässans för sjöfarten bland annat för att det råder kapacitetsbrist på järnväg och landsväg men också av miljömässiga skäl, säger Eric Hjalmarsson.