Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Thorn Lighting bidrar till att göra Landskrona till City of Light

Landskrona i rampljuset. Thorn Lighting bidrar till att belysa Landskrona från stadens bästa sida i ett samverkansprojekt med Landskrona Stad och Jönköping tekniska högskola. I pilotprojektet fick en handfull studenter arbeta med utemiljöer i stadskärnan och ta fram attraktiva belysningslösningar som skapar trygghet och trivsel samtidigt som de är både energieffektiva och estetiskt utformade. Nästa projekt omfattar innemiljöer. Båda projekten är världsunika och Thorn Lighting har fått förfrågningar från kommuner i andra länder som vill ta del av framgångskonceptet som föddes med City of Light Landskrona.

Thorn Lightings marknadsdirektör för de nordiska länderna Michael Ferm ställer upp på intervju innan han ska vidare till Danmark för att träffa några representanter från Ungt Lys som är intresserade av att starta upp ett samverkansprojekt liknande det som Thorn Lighting har i Landskrona.
– Detta är oerhört spännande. Vi är delaktiga i något unikt, något som andas optimism, framtidstro och engagemang, säger Michael Ferm entusiastiskt.

Blev världsunikt projekt av ren tillfällighet
Initiativet till projektet kom egentligen av en ren tillfällighet då Thorn Lighting letade efter en lämplig lokalisering för sitt nya showroom i Sverige.
– Landskrona visade sig vara en attraktiv stad att undersöka, men ganska snart kom vi fram till att vi inte ville bygga något från grunden med enbart tom tomtmark till förfogande. Lite på skoj sa jag då att vi kan väl få ta stadskärnan i anspråk för vårt showroom? Svaret blev, ja, varför inte? Och på den vägen kom vi åt hjärtat av Landskrona.
Jönköpings tekniska högskola var mycket positiva inför samarbetet och man började omgående undersöka vilka möjligheter som fanns i staden för en nytänkande ljusdesigner. Fem studenter fick varsitt område i centrala Landskrona som de arbetade med under hela våren 2012.
– Vi gav hela tiden support i form av kompetens och utrustning, fortsätter Michael Ferm. I juni 2012 gav studenterna en presentation av sina respektive projekt inför Landskrona kommunledning. November 2012 så anordnade Thorn Lighting ett stort event med över 300 besökare på tre dagar. Det var bland annat representanter från kommuner, energibolag och installationsbolag från hela Europa. Under resten av året arbetade kommunen med att implementera delar av de lösningar som studenterna presenterat och idag finns flera permanenta ljussättningar på plats runtom i staden, City of Light Landskrona.

Mersmak för samverkan
Pilotprojektet har fått ett fantastiskt gensvar. Landskrona Stad, Jönköping tekniska högskola och Thorn Lighting har fått mersmak för samverkan och fortsätter nu med ytterligare ett projekt. Den här gången handlar det om inomhusbelysning i två projektområden, det ena omfattar en mellan- och högstadieskola och det andra ett äldreboende i centrala Landskrona.
– Studenterna gör referensklassrum med optimala belysningslösningar för ökad koncentration, trivsel och välmående. Mycket fokus läggs vid energieffektivitet där man tar vara på dagsljus och tillämpar ny teknik för att få ner energiåtgången. I båda projekten handlar det om funktionell belysning med lösningar som fungerar i många år framöver, förklarar Michael Ferm.
Landskrona Stad har för avsikt att implementera merparten av lösningarna även denna gång. I april kommer studenterna att hålla sin presentation precis som föregångarna gjorde i samband med pilotprojektet.

Framgångssaga
Detta är en fantastisk framgångssaga där alla parter är vinnare. Thorn Lighting får möjlighet att dela med sig av sin kunskap, akademin får en bättre samverkansplattform och möjlighet att delta i skarpa projekt och kommunen får möjlighet att ta del av fördelaktiga lösningar för framtiden. För att inte glömma studenterna, som får helt unika möjligheter att knyta kontakter med näringslivet och visa prov på sin kompetens.