Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Tibroföretag bäst på att inreda offentliga rum

Noas är ett kreativt och framåtsträvande företag i Tibro. Som proffs på specialinredningar i både trä och det porfria kompositmaterialet Solid Surface håller Noas en del av det gamla möbelriket i Tibro vid liv. Möbel- och inredningskompetensen finns kvar, men dagens produkter innehåller mycket mer teknik.

Det är nog inte så många aktörer som kan mäta sig med Noas när det gäller utveckling och tillverkning av specialinredningar.
– Det mesta vi gör är kundspecifikt, tillverkat helt efter kundens önskemål och behov, måttbeställt på millimeternivå, bekräftar Noas vd Joakim Zabel.
Efterfrågan på det smarta och slitstarka materialet Solid Surface ökar, men Noas är samtidigt en stor leverantör av snickerikonst i form av kundunika specialinredningar i trä. Fördelningen är ungefär 50/50, där Solid Surface-delen även omfattar en liten andel egenutvecklade produkter i det hygieniska och porfria materialet.

Självklara valet
Specialbyggda träinredningar går aldrig ur tiden. Noas har under åren levererat otaliga inredningar för att förgylla offentliga rum, bland annat i hotell, spa-anläggningar och konferenscenter samt i lite mer exklusiva butiker.
Noas styrka är att det finns kompetens i huset för samtliga moment – det vill säga från att rita, konstruera och bygga specialinredningar som inte går att köpa någon annanstans till att sköta eftermarknad med service och underhåll. När kundernas verksamheter utvecklas kan man behöva göra justeringar i inredningen och då är Noas på plats som det självklara valet inom såväl trä som andra material.

Solid Surface är framtiden
Solid Surface är egentligen en hel familj av produkter och material, med den gemensamma nämnaren att det är ett porfritt, ultrahygieniskt och formbart material helt utan skarvar. Materialet kan beskrivas som tekniskt avancerat men anpassat för stora offentliga miljöer. När det handlar om att pressa livscykelkostnader är Solid Surface-materialen ofta överlägsna, trots all kunskap och teknisk utveckling som ligger bakom.
– Solid Surface har över lag många fördelar och lämpar sig väldigt bra i offentliga miljöer med hög användning och högt slitage samt höga hygienkrav. Materialet är enormt slitstarkt, men när det väl behöver bytas ut räcker det ofta med att byta vissa delar som fogas in i befintlig inredning, alternativt fräschar man upp ytorna genom att slipa materialet förklarar Joakim Zabel.
Noas tillhör sedan våren 2019 Corian Design Collaborative. Detta innebär att Noas är en av sex tillverkare av Solid Surface-produkter i världen som har ett exklusivt samarbete med Corian. Dessa tillverkare har integrerat Corian på ett innovativt sätt i sina produkter och får i gengäld hjälp av Corian att marknadsföra dessa världen över.
Man kan utan överdrift beskriva Corian Solid Surface som kompositmaterialens Rolls Royce.
– Offentliga rum kräver underhållsfria material och då är Solid Surface det man ska satsa på, konstaterar Joakim Zabel.