Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Tidaholm satsar på sitt näringsliv

Tidaholm arbetar aktivt för sitt näringslivsklimat. Det gör man genom strategiska satsningar inom ett antal prioriterade områden.
– Vi arbetar långsiktigt för att stärka Tidaholm som en attraktiv företagskommun, säger Malin Lundberg, näringslivschef.

När Västra götalandsregionen tidigare i år presenterade ett nytt förslag till strategi för tillväxt och utveckling 2014-2020 svarade Tidaholms kommun med att börja utveckla en egen strategi för framtiden. Frågeställningarna är hämtade från regionens strategi och vision och precis som regionen fokuserar Tidaholm på hållbar utveckling ur ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv.
– Vi arbetar med att ta fram målsättningar för de utvecklingsområdena som är aktuella för oss på lokal nivå, kommenterar Malin Lundberg.

Samarbetar för utveckling
Näringslivssatsningar i Tidaholm är dock inte en nyhet. Sedan lång tid tillbaka finns strategiska projekt för att stärka företagsklimatet på orten. Bland annat en samverkansgrupp för Tidaholms centrum, där såväl kommunrepresentanter som fastighetsägare och företagare har gått samman för att gemensamt utveckla ortens centrum.
– Vi jobbar med stora som små frågor – allt från att utveckla stadsbilden till att skapa förutsättningar för nyetableringar. Vi utgår från att allt som har med utveckling att göra är bra för företagandet i stort, säger Malin Lundberg.

Kommun med stor utvecklingspotential
Tidaholm har stor utvecklingspotential både som företagar- och boendekommun med flera unika kvalitéer. Orten är vida känd för bland annat sina fina fiskevatten och turismen är en viktig tillgång. Som en del i den utveckling som präglar Tidaholm har ett omfattande besöksnäringsprojekt pågått sedan början av 2012.
– Att bidra till ytterligare utveckling av fiske- och friluftsturism är en av många inriktningar inom besöksnäringsprojektet. Ett av våra mest kända friluftsområden är Hökensås, ett skogs- och bergområde som sträcker sig genom Tidaholm samt Habo och Mullsjö kommuner. Här ser vi en stor potential för vidare utveckling, fortsätter Malin.

Lockar nya företag
Även när det gäller att knyta nya företag till sig finns det goda utvecklingsmöjligheter i Tidaholm, då förutsättningarna för nyetableringar är goda. Inne i Tidaholm stad finns bra lokaler att tillgå, inte minst i det industriområde som kallas Bruket. Det är ett område som nyligen frigjorts för ytterligare utveckling och området har enligt Malin Lundberg stor utvecklingspotential.
– Vi hoppas att företagare från andra kommuner ska få upp ögonen för Tidaholm som möjlig etableringsort. Kommunen kan erbjuda väl anpassade lokaler till en marknadsmässig mycket bra prisbild, säger hon och påpekar samtidigt att det även finns många privata aktörer på orten som erbjuder bra lokaler för både tjänste- och industriföretag.

Chalmers analyserar Tidaholms framtid
Ett delmål för kommunens näringslivsutveckling är också att öka kontaktytorna med studenter på universitet och högskola. Därför passar det väl att Tidaholm nu inleder ett samarbete med Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Tidaholm står värd för ett av Chalmers mastersprogram för arkitekter och under hösten kommer 30-40 studenter från hela världen påbörja ett projekt på 13 veckor där uppgiften går ut på att finna visioner och nyckelprojekt för Tidaholms framtid.
– Kursens tema är ”Hållbar utveckling i ett lokalt sammanhang” och fokuserar på hur Tidaholm påverkas av de stora omvärldsförändringar vi ser de närmaste decennierna, och hur vi kan agera för att stå starka, berättar Malin Lundberg.