Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Tieto bygger framtidens samhälle

Tieto har en framträdande roll i det digitala ekosystemet. Inom koncernen, som är en av Europas främsta när det gäller mjukvaruutveckling och relaterade tjänster, finns både teknikhöjd och innovationskraft. Det är naturligtvis viktigt – men avgörande är ändå Tietos förmåga att använda tekniken för att bidra till affärsnytta och lönsamhet hos kunderna samt inte minst för att driva samhällsutvecklingen i stort.

Det är ingen överdrift att säga att Tieto är med och bygger framtidens samhälle med hjälp av nya molntjänster och mer effektiva kommunikationsplattformar. Tietos övergripande mål är nämligen att utveckla företag och samhälle med hjälp av IT. För uppdraget finns en omfattande tjänsteportfölj som kan anpassas efter både offentliga och privata beställare.
– Tieto är en kraftfull one-stop-shop för alla tänkbara tjänster och teknologier som behövs för att utveckla, implementera och driva framtidens effektiva och samhällskritiska IT-system, tydliggör Lena Lindström, som ansvarar för tjänsteleveranser på Tieto i Skellefteå.

Löser tekniska utmaningar
En del av Tietos framtidsvision är att ständigt arbeta för att öka både kundnytta och kunskapsinnehåll. Det dagliga arbetet kretsar kring att förenkla vardagen för företag och organisationer som förlitar sig på avancerade IT-system, ofta i lite större omfattning med många olika funktioner och användare. Samtidigt ska det vara flexibelt och användarvänligt. Det är ett exempel på en av många utmaningar som Tieto löser.
Att satsa på framtidssäker teknik är därför en given strategi som Tieto skriver under på. Det märks tydligt i de senaste investeringarna där företaget bland annat utökat sitt ekosystem av molntjänster genom att bli en del av det globala återförsäljarnätet för Amazon Web Services (AWS).
– Att ligga i framkant teknikmässigt innebär att vi kan locka till oss talanger, men enbart teknikhöjd räcker inte för att kunna knyta framtidens medvetna IT-konsulter. De värdesätter nämligen andra saker som hållbarhet och möjligheter att få vara med och påverka – både sin arbetsplats samt teknikens utveckling. Det kan Tieto erbjuda, menar integrationsarkitekten Dennis Hansson.

Kompetensförsörjning – den största utmaningen?
För att kunna fortsätta ligga i framkant är Tieto beroende av ett brett rekryteringsunderlag med både juniora och seniora utvecklare. Det finns emellertid tydliga indikationer på marknaden att den långsiktiga kompetensförsörjningen kommer att bli en stor utmaning – och det finns i sin tur flera bakomliggande orsaker till det. Tieto engagerar sig i frågan på många sätt, bland annat genom att vara synliga och aktivt marknadsföra både branschen och det egna företaget på platser där framtidens talanger rör sig.
– Den långsiktiga kompetensförsörjningsfrågan är en utmaning som vi delar med hela IT-branschen. Jag tror att vi tillsammans måste bli bättre på att marknadsföra yrket och uppmärksamma ungdomar på de möjligheter som finns inom branschen. Det finns så mycket man kan arbeta med inom IT, och allt har en stor betydelse för medborgare och samhälle, poängterar Lena Staflund, chef på PDS i Skellefteå.
Ett sätt för Tieto att vidareutveckla teknikintresse bland yngre och samtidigt ge något tillbaka till regionen är att engagera sig i Kodcentrums utveckling i Skellefteå.
– Vår insats är framförallt våra anställdas tid som de engagerar för att stötta verksamheten i den lokala kodstugan, där barn upp till 13 år får lära sig att programmera helt gratis, informerar Fredrik Pantze, som ansvarar för Tietos utveckling inom skolan i Norden och som också är en av eldsjälarna bakom företagets insatser i kodstugan.

Tieto i framtiden
Att Tieto även i framtiden ska stå för ett av marknadens bredaste utbud av IT-tjänster för såväl offentliga som privata beställare tar man fasta på i Skellefteå.
– Det viktigaste för oss framöver blir att sprida kunskap om vad IT-branschen kan erbjuda och vad en utvecklare verkligen gör. Det är ett mycket attraktivt arbete med näst intill oändliga möjligheter, en bra arbetsmiljö och attraktiva lönevillkor. Det borde vara något som alla ungdomar vill satsa på för att trygga sin framtid, menar kontorschefen Roland Granlund.