Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Tieto stöttar Kodcentrum i Skellefteå

Hur ska den digitala utvecklingen drivas i framtiden om det redan 2020 kommer att råda akut brist på programmerare i Europa? Frågan bekymrar många och en del har valt att agera. Ett företag som gärna ställer sig i frontlinjen av utvecklingen är IT-tjänstebolaget Tieto.

Tietos övergripande mål är att utveckla företag och samhälle med hjälp av IT. För att uppfylla målet har Tieto utvecklat en omfattande tjänsteportfölj med stort fokus på utveckling av IT-lösningar mot offentlig sektor, men där det även finns kompetens för att lösa IT-utmaningar inom den privata sfären. Verksamheten är global och som exempel är ungefär hälften av alla mobilsamtal i världen möjliga tack vare lösningar från Tieto.

Tietos engagemang
För att digitaliseringen ska kunna utvecklas i den takt som marknaden kräver behövs det mer IT-kompetens. Specifikt inom systemutveckling. Men att bli en riktigt duktig programmerare kräver tid och systematiskt arbete, och allra helst ska intresset grundas tidigt. Det borgar arbetet inom den ideella föreningen Kodcentrum för och kodstugor har börjat etableras lite varstans i Sverige.
– Vi är engagerade i Kodcentrums utveckling i Skellefteå tillsammans med ett antal andra företag samt inte minst kommunen. Vår insats är framförallt våra anställdas tid som de engagerar för att stötta verksamheten i den lokala kodstugan, där barn upp till 13 år får lära sig att programmera helt gratis, informerar Fredrik Pantze, som ansvarar för Tietos utveckling inom skolan i Norden och som också är en av eldsjälarna bakom företagets insatser i kodstugan.

Tryggar kompetensförsörjningen
Tieto utvecklar lösningar för att digitalisera skolan och arbetar för att få in IT-tjänsteutveckling och programmering på schemat. Samtidigt utvecklas samarbetet kontinuerligt med såväl gymnasieskolor som universitet över hela Sverige i syfte att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen.
– Den långsiktiga kompetensförsörjningsfrågan är en utmaning som vi delar med hela IT-branschen. Jag tror att vi tillsammans måste bli bättre på att marknadsföra yrket och uppmärksamma ungdomar på de möjligheter som finns inom branschen. Det finns så mycket man kan arbeta med inom IT, och allt har en stor betydelse för medborgare och samhälle. Det är viktigt att vi kan kommunicera det, poängterar Fredrik Pantze.
Kodcentrum finns idag på sju platser runtom i landet och ambitionen är att etablera fler kodstugor inom de närmaste åren.