Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Tieto utvecklar företag och samhälle med hjälp av IT

Nordens största IT-tjänsteföretag Tieto storsatsar på en vidareutveckling av verksamheten i Skellefteå. Inom affärsområdena Welfare, Education och CSI/MS (med uppdrag från offentlig sektor och stora organisationer) är Tieto i Skellefteå en av Sveriges ledande IT-tjänsteleverantörer. Verksamheten omfattar dessutom ett fjärde område, PDS (Product Development Services), med spännande produkter och tjänster inom telekom. Mer än hälften av världens mobilsamtal är möjliga tack vare Tieto.

Tietos övergripande mål är att utveckla företag och samhälle med hjälp av IT. För att uppfylla målet har Tieto utvecklat en mycket bred och omfattande tjänsteportfölj med fokus på fyra huvudområden, varav tre i stor utsträckning omfattar leverans mot offentlig sektor, men där det även finns kompetens för att lösa IT-utmaningar inom den privata sfären.

Marknadsandelar på 50 till nära 100 procent
Tieto är en mångsysslare men samtidigt tillräckligt nischade för att kunna leverera de absolut vassaste IT-lösningarna för såväl offentlig som privat sektor. Inom affärsområdet Welfare levererar Tieto som exempel till cirka 180 kommuner i Sverige, och har därmed redan tagit ungefär 50 procent av marknaden inom det tjänsteområdet.
Inom Customer Service Integrations, CSI/MS, är marknadsandelen enligt kontorschef Roland Granlund på Tieto i Skellefteå nära 100 procent. Framgångarna bygger mycket på långsiktighet i kundrelationerna, Tieto är ett välkänt varumärke som funnits länge och som förknippas med kvalitet, leveranssäkerhet och hög teknisk nivå.
– Vi upplever själva att vi befinner oss i teknikens framkant och att vi kan leverera moderna lösningar i enlighet med marknadens krav. Men idag räcker det inte med att enbart följa trenderna, vi måste vara lyhörda och ständigt ligga steget före, upplyser Roland Granlund.
Tieto måste med andra ord vara innovativa och utveckla morgondagens tjänster redan idag, annars finns det risk för att någon annan hinner före.

Kompetensfrågan måste lösas
För att ständigt ligga på topp krävs tillgång till marknadens vassaste kompetens, vilket också förenas med Tietos största utmaning eftersom det i Sverige råder stor brist på just IT-kompetens.
– Den långsiktiga kompetensförsörjningsfrågan är en utmaning som vi delar med hela IT-branschen. Jag tror att vi tillsammans måste bli bättre på att marknadsföra yrket och uppmärksamma ungdomar på de möjligheter som finns inom branschen. Det finns så mycket man kan arbeta med inom IT, och allt har en stor betydelse för medborgare och samhälle. Det är viktigt att vi kan kommunicera det.
Inom Tieto finns väldigt många olika yrkesroller, inte bara inom systemutveckling, även om det är den största gruppen. För att underlätta framtida rekrytering och samtidigt få mer inflytande över framtidens IT-utbildningar samarbetar Tieto med Campus Skellefteå där både Umeå universitet och Luleå tekniska universitet finns representerade.
– Det viktigaste för oss framöver blir att sprida kunskap om vad IT-branschen kan erbjuda och vad en systemutvecklare verkligen gör. Det är ett mycket attraktivt arbete med näst intill oändliga möjligheter, en bra arbetsmiljö och attraktiva lönevillkor. Det borde vara något som alla ungdomar vill satsa på för att trygga sin framtid, menar Roland Granlund, som själv arbetat i branschen sedan 1980 och som sedan 1995 haft olika chefsbefattningar inom Tieto.

Kort om Tieto
Tieto är Finlands största IT-tjänsteföretag och det tredje största inom branschen i Sverige. Koncernen är dessutom en av Europas främsta när det gäller forskning och utveckling inom telekom. Med cirka 13 000 medarbetare världen över, varav omkring 3000 i Sverige, är Tieto en stark och betydande arbetsgivare som bidrar till såväl social som ekonomisk tillväxt på den svenska likväl som den globala marknaden.