Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Tilläggsisolering är en framtidssäker investering

Byggnader står fortfarande för en alldeles för hög energianvändning – motsvarande ca. 40 procent av hela Europas energikonsumtion. Trots att det investeras i olika åtgärder för att bygga mer energieffektivt så kvarstår den stora utmaningen i att merparten av de byggnader som vi kommer att använda under en lång tid framöver redan byggts med lägre krav på energieffektivitet. Tilläggsisolering är en del av lösningen.

Ett mål inom EU är att minska energianvändningen med hela 50 procent till 2050. Om det ska gå att uppfylla måste alla fastigheter bli mer energismarta. Genom att satsa på tilläggsisolering kommer man långt, och ännu bättre blir det om investeringen kombineras med andra energibesparande åtgärder.

Experter på isolering
Paroc är experter på isolering. Byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter – Paroc har specialanpassade lösningar för de flesta isoleringsbehov som kan uppstå.
Efter nära 80 år i branschen är det en självklarhet att man kan sin sak. Paroc kan stolt hävda att man var först med att lansera såväl koncept för lågenergihus som avancerade koncept för kostnadseffektiva energirenoveringar.
– Parallellt med att vi förbättrar vårt erbjudande strävar vi efter att sänka energiförbrukningen användningen i den byggda miljön – utan att göra avkall på estetiska värden. Vi har bland annat tagit fram ett koncept för energirenovering och etablerat en modell för att säkerställa energibesparande åtgärder i befintliga byggnader, förklarar marknadsföringschef Maria Mehner.

Energirenovering till nära-noll
Det egenutvecklade renZERO™ konceptet från Paroc är Sveriges första totalkoncept för energirenovering till nära-noll och ett bra exempel på hur man arbetar för att nå framtida energimål. Renoveringen ska kunna göras i olika steg beroende på vilken investering man planerat och genomförandet ska vara enkelt och kostnadseffektivt.
– Konceptet är i första hand utvecklat för mindre byggnader upp till två våningar och består av flera viktiga delar; täthet, isolering, fönster, dörrar samt värme- och ventilationsanläggning. För att minska energianvändningen till nära-noll ställs krav på alla delar vid en renovering. Vi utvecklar samtidigt lösningar för större fastigheter och kommer inom kort att lansera en helt ny produkt för isolering av offentliga byggnader, berättar Maria Mehner vidare.
Innan lansering är produktens utförande hemligstämplat, men att det handlar om en stor energibesparing och miljöförbättring kan vi gissa oss till. Paroc kommer också att vara först på marknaden med den nya produkten – mer vill Maria Mehner inte avslöja i dagsläget.
– Redan för 80 år sedan myntades ambitionen om att vi ska vara en pålitlig samarbetspartner för att utveckla en hållbar bebyggd miljö – vi fortsätter på den vägen och det kommer också att märkas i nya lanseringar framöver.