Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Tillförlitliga fjädrar från Lesjöfors

Lesjöfors Fjädrar är ett mycket anrikt företag. Verksamhetens rötter går tillbaka till en smidesverksamhet som startade redan 1675, och 1852 började man tillverka fjädrar i Lesjöfors. Produkterna har förvisso utvecklats under åren, men det är samma yrkesstolthet som präglar det värmländska företaget än idag.

Fabriken som de världsberömda fjädrarna från Lesjöfors tillverkas i återinvigdes 1997 efter att den gamla brunnit ner och därefter byggts upp på nytt. Den 20-åriga fabriken är därför mycket ung om man jämför med det gedigna arv som Lesjöfors Fjädrar står för med en historik över flera sekler.

Störst på fordonsfjädrar
I samband med nybygget valde koncernen att storsatsa på ny teknik och det senaste inom automation. Idag är Lesjöfors Fjädrar en av världens mest moderna tillverkare av fjädrar för eftermarknad inom fordonsindustrin, och man tillverkar även fjädrar för andra industriella tillämpningar med kunder som ABB, Volvo och Siemens i spetsen.
– Vi har nog det bredaste sortimentet av fordonsfjädrar i Europa. Det innebär att man hos oss kan få tag på fjädrar till i stort sett alla bilmodeller som finns – och vi ser en starkt ökande efterfrågan på fjädrar inom det här segmentet, säger Jan Fridholm, vd för Lesjöfors Fjädrar AB.
Som exempel på andra typer av fjädrar som tillverkas i Lesjöfors nämner Jan så kallade brytarfjädrar till ställverk, som bryter strömmen vid fel i industriella applikationer. Hyttfjädrar är ytterligare ett exempel med industriell tillämpning. Detta är produktkategorier som byggts upp inom Lesjöfors i nära samverkan med kunderna under många år.

Högre effektivitet – bibehållen kvalitet?
För att vara en konkurrenskraftig partner även i framtiden satsar man på Lesjöfors Fjädrar nu på helt nya kategorier, branscher och affärer. Bland dem kan nämnas den senaste satsningen på att utveckla prototyper för bromsfjädrar till tåg. Det är en bransch som Jan Fridholm tror kommer att öka mycket framöver, med tanke på en stigande efterfrågan på rälsburna transporter.
– Vi är ofta med och räknar på lite mer avancerade projekt som kräver jämn kvalitet och hög leveranssäkerhet, fortsätter han. Bromsfjädrar för tåg är ett bra exempel på det – här gäller mycket stränga säkerhetskrav med snäva toleranser.
Det finns många aktörer på världsmarknaden som gärna vill prova lyckan inom samma segment som Lesjöfors Fjädrar. Enklare fjädrar kan nog de flesta tillverka, men frågan är om de håller kvalitet över tid och om de är tillförlitliga under ständigt tryck.
– Vi lever på att ha en mycket hög teknisk kompetens och anser oss vara en konkurrenskraftig, kvalificerad fjädertillverkare i världsklass. Vi kommer att bli mer effektiva tack vare högre automationsgrad som bibehåller den höga kvalitet som våra kunder förknippar med Lesjöfors, lovar Jan Fridholm.