Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Tillväxt tillsammans i Business Region Örebro

Tio kommuner i en dynamisk region mellan tre av Skandinaviens största städer samverkar för att bli starkare i tillväxt- och näringslivsfrågor. Det skapar goda förutsättningar för att företag ska startas, etableras och utvecklas.

Var och en av oss har begränsade möjligheter, men tillsammans har vi stark konkurrenskraft, menar Eva Lilja, näringslivsdirektör i Örebro kommun och projektledare för Business Region Örebro.

Örebroregionen utvecklas starkt. Det centrala läget, mitt emellan Stockholm, Göteborg och Oslo lockar till sig företag och människor som bidrar till utveckling och tillväxt. Regionen har alla nödvändigheter ett företag kan behöva – konferensanläggningar, universitet, universitetssjukhus, flygplats, järnväg och internationella verksamheter inom handel och industri. Lättillgängligheten gör att regionen också är en stor mötesplats för människor, varor och tjänster.

Antalet människor som träffas, gör affärer och utbyter kunskap i Örebro ökar, säger Eva Lilja. Vår historia och framtid bygger på möten mellan människor.

Den växande arbetsmarknadsregionen har blivit en av Sveriges största. Infrastrukturen och pendlingsmöjligheterna bidrar starkt till ett varierande och växande näringsliv.

Läget en konkurrensfördel
En av de stora fördelarna med att lokalisera ett företag i Örebroregionen är den goda infrastrukturen med flera viktiga länkar till Skandinaviens stora städer. Ett väl utbyggt järnvägssystem med Skandinaviens viktigaste järnvägsknut – Hallsberg – i regionen bidrar till effektiva transporter av både varor och människor. Örebro Airport är en av Sveriges största flygplatser för frakt och charter. Europavägar och riksvägar möts i Örebro.

Det är lätt för världen att komma till oss, och lika lätt för oss att ta oss och våra erbjudanden ut i världen, menar Eva Lilja.

För att jobba smartare med hållbar utveckling och tillväxt samarbetar nu de tio kommunerna Askersund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro. Utvecklingsbranscher stärks, nyföretagandet ökar, kompetensförsörjningen breddas och kommunernas service till företag utvecklas. Sammantaget har Örebroregionen ett starkt erbjudande till omvärlden. Så Eva Lilja ser fram emot att kunna berätta om regionens fördelar för fler företag i Skandinavien, Europa och världen.

Vi kan erbjuda många företag och entreprenörer goda utvecklingsförutsättningar, säger Eva Lilja. Självklart ska vi bjuda in fler att investera och etablera hos oss. Det finns gott om plats.

Faktaruta:
Business Region Örebro är en samarbete mellan tio kommuner och Regionförbundet Örebro. Vi arbetar med fem fokusområden – Kompetensförsörjning, Investering & Etablering, Nyföretagarservice, Branschutveckling och Kommunservice.

Läs mer på businessregionorebro.se.