Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Tillväxtmöjligheter går före gamla länsgränser

Östsvenska handelskammaren har ett tydligt mål i att bidra till att den östra regionen, omfattande Östergötland, Sörmland och Gotland, i sin helhet blir Sveriges mest spännande tillväxtregion. Att stirra sig blind på länsgränser som härstammar från 1700-talet är inte hållbart för framtiden, och därför jobbar handelskammaren med nytänkande och gränsöverskridande samarbeten.

Johanna Palmér, vd för Östsvenska handelskammaren, inleder med att betona vikten av att Östsvenska handelskammaren ska jobba för att skapa samarbeten som i första hand baseras på att fylla behov och möta marknadens efterfrågan oavsett på vilken sida av den gamla länsgränsen som utvecklingspotentialen finns. Det är ett sunt och modernt arbetssätt som inkluderar fler, skapar ett större engagemang och ger fler möjligheter till utveckling.
– Vi talar gärna om så kallade funktionella stråk där företag och människor gärna rör sig. Ett tydligt exempel är Mälardalen, en region där flera länsgränser möts men där företag och invånare känner en gemenskap i att vara just en del av Mälardalen. Det tankesättet vill vi gärna anamma i vår region också, säger Johanna Palmér.

Vision East Sweden
Att skapa regional attaktivitet och stärka tillväxtstråket från Stockholm till Östergötland är det viktigaste för handelskammaren framöver. Stråket kallas för East Sweden och det har även gett namn till en av handelskammarens främsta tillväxtprojekt för framtiden.
Tillsammans med ett 20-tal företag i Östergötland och Sörmland driver handelskammaren storbolagsgruppen Vision East Sweden. En god grund har redan skapats i varumärket East Sweden. Nu vill initiativtagarna ta nästa steg i arbetet för att bli en av Sveriges mest intressanta tillväxtregioner. Johanna Palmér förklarar:
– Vision East Sweden är en tillväxtinriktad framtidssatsning där regionens tyngsta och mest engagerade företag gått samman. Gruppen vill kraftsamla för att bli en positiv med och motpart till det offentliga i frågor om regionens framtid, hur vi ska marknadsföra oss och hur vi ska bli än mer attraktiva för företag, investerare, besökare och inflyttare.

East Sweden Infra Cluster, ESIC
Att ta vara på och lyfta varumärket East Sweden spiller även över på andra projekt inom handelskammaren.
– I samband med den planerade byggnationen av Ostlänken har East Sweden Infra Cluster (ESIC) etablerats för att fungera som kunskaps- och informationsplattform för alla som kan tänkas vara intresserade av att dra nytta av de många affärsmöjligheter som kommer av Ostlänkens utveckling, berättar Johanna Palmér.
– Ostlänken kan med rätta kallas för århundradets tillväxtchans som landar rätt ner i den östra regionen. East Sweden är en framtidsregion med internationell lyskraft som har alla möjligheter att synas, inte bara inom utan även utanför landets gränser, fortsätter hon.
Genom kraftsamling med vassa erbjudanden från regionala och lokala företag kan projektet bli mycket lyckat. Regionen kommer då att uppmärksammas för det. Dessutom besitter då regionen marknadsledande kompetens inom stora järnvägs-, väg och stadsutvecklingsprojekt – och blir rimligtvis Europas bästa affärsnätverk och kluster för infrastruktur.
Många räknar med stora tillväxtmöjligheter i samband med ett antal stadsomvandlingsprojekt som kommer i Ostlänkens farvatten. Genom ESIC fokuserar handelskammaren på att skapa vägar in för företag som vill vara med på den resan.