Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Tillväxtpotential för Södra Wood med effektivare organisation

Sedan hösten 2014 är Södra Timber och Södra Interiör fusionerade till ett gemensamt bolag, Södra Wood. Det är ett strategiskt drag för att både effektivisera och stärka Södras säljorganisation med ett mer enhetligt erbjudande. För kunderna innebär fusionen en förenklad vardag med en och samma kontakt både för konstruktionsvirke och interiörprodukter.

Den nya organisationen har redan resulterat i en ökad försäljningsvolym inom båda produktkategorierna, det vill säga sågade trävaror respektive interiörvaror som lister, golv och limfog.
– Tidigare Södra Timber och Södra Interiör har väldigt många gemensamma kunder som nu fått en betydligt enklare och smidigare kontakt. Vi märkte redan efter ett par månader att försäljningen ökade mot både befintliga och nya kunder, säger Patrik Wass, platschef på Södra Wood Kinda.

Goda förutsättningar för tillväxt
Att samla allt under samma tak har med andra ord fått önskad effekt. Kunder som tidigare enbart köpte lister väljer nu att köpa konstruktionsvirke via samma kontakt. Och det omfattar även kunder som tidigare köpt sitt virke någon annanstans – vilket betyder att Södra Wood har mycket goda förutsättningar för att ta fler marknadsandelar.
– Fusionen gör oss mer konkurrenskraftiga eftersom den dels bidrar till att öka vår kostnadseffektivitet genom en optimerad försäljningsorgansation, och dels genererar mer försäljning över lag. Branschen är hårt pressad generellt eftersom prisnivåerna kan svänga kraftigt. 2014 var ett bra år för oss, men det kan snabbt ställa om och då måste vi ha en så effektiv organisation som möjligt, förklarar Patrik Wass.

Har lyft verksamheten med Lean
Att skapa förutsättningar för kortare ledtider inom hela bearbetningskedjan är också en förutsättning för att skapa konkurrenskraft. Ett sätt är att öka lagervolymerna så att man snabbt kan skicka ut det kunden beställer. Det ställer dock krav på att man kan förutspå försäljningsvolymen, i alla fall till viss del, under en ganska lång tid.
Kindafabriken har gjort en spännande resa under de senaste åren i samband med att Lean har införts vid alla enheter inom Södra Wood. Patrik Wass, som varit verksam vid sågverket i Kinda sedan 1995, är nöjd med resultatet hittills.
– Principerna för Lean omfattar samtliga av fabrikens processer, allt vi gör präglas idag av ständiga förbättringar och en strävan efter att skapa ordning och reda. Det har lyft hela verksamheten och vi kommer att fortsätta utveckla arbetsprocesserna efter Leans koncept.
Förbättringsarbetet omfattar även arbetsmiljön som fått ett rejält lyft tack vare investeringar i nya, moderna maskiner. Säkerheten är bästa tänkbara och fabriksmiljön, som är högteknologisk, är en ren och trygg arbetsplats.

Samarbetet med skolan bland det viktigaste
Södra har knappt ett 80-tal anställda vid sågverket i Kisa. Indirekt genereras dock betydligt fler arbetstillfällen bland ett stort antal underleverantörer och samarbetspartners.
Precis som för de flesta andra teknikorienterade verksamheter är den långsiktiga kompetensförsörjningsfrågan central för överlevnad och fortsatt tillväxt. Genom samarbete med bland annat Teknikcollege vid Kinda Lärcentrum samt Framtidsgymnasiet i Linköping ser Södra en möjlighet att få vara med och påverka såväl utbildningsinnehåll som elevernas framtida val.
– För oss är det viktigt att sprida kunskap så att fler förstår vilka möjligheter som finns inom sågverksindustrin, vi behöver ett visst kompetensunderlag att rekrytera från och det kan vi bara få om dagens ungdomar ser branschen som attraktiv – därför tycker vi att samarbetet med skolan är bland det viktigaste vi har, säger Patrik Wass avslutningsvis.