Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Tillverkning av värmeväxlare ger hög sysselsättning i Ronneby

Alfa Laval är ett mångdimensionerat företag som med en gedigen historia och en stor portion nytänkande fortsätter att driva den tekniska utvecklingen inom området värmeväxlare. Anläggningen i Ronneby är redo för framtiden med ökad automationsgrad för en optimal produktion och bättre arbetsmiljö.

Inom Alfa Laval finns troligtvis marknadens mest framstående kompetens inom det breda området värmeväxlare. Att en svensk uppfinning vars syfte var att skilja grädde från mjölk utgör grunden till ett av världens ledande företag inom värmeöverföring, separering och flödeshantering är ganska fantastiskt – och det är en minst lika stark innovationskraft som präglar Alfa Laval än idag.

Mycket aktivitet i Ronneby
Alfa Lavals varumärke förknippas med energisnåla värmeväxlare med väldigt många olika tillämpningar. I breda drag kan nämnas allt från luftkonditionering och värmepumpar i privata fastigheter till stora fjärrvärmecentraler och kylanläggningar i kraftverk. I fabriken i Ronneby tillverkas kopparlödda och rostfria värmeväxlare som bland annat används i värmepumpar.
– Efter att ha integrerat ett nytt affärssystem under 2018 står vi nu mycket väl rustade för framtiden som kommer med mycket större krav på digitalisering bland annat. Med hjälp av det nya systemet har spårbarheten blivit mycket mer effektiv genom hela produktionen, informerar Sylvia Johansson, platschef på Alfa Laval i Ronneby.
Aktivitetsnivån är fortsatt hög i Ronneby. Målet är att introducera minst fem nya innovationer per år, och samtidigt vidareutveckla det befintliga sortimentet i takt med teknikens och marknadens utveckling. Investeringar görs kontinuerligt för att effektivisera driften och optimera produkternas verkningsgrad.

Vill utveckla bättre logistik
Det är ingen överdrift att säga att Alfa Laval leder den globala utvecklingen inom värmeöverföring. De värmeväxlare som tillverkas i Ronneby säljs över hela världen, men att hålla transporterna nere är naturligtvis en viktig ambition ur miljö- och kostnadssynpunkt. Ju mer som kan gå via intermodala transportsystem – desto bättre.
– Eftersom våra produkter skickas över hela världen måste vi vara lyhörda när det gäller åtgärder som kan effektivisera logistiken. Idag är det fullt möjligt att skicka komponenter med tåg ända bort till Kina och det är ett exempel på hur vi söker utveckla mer grön logistik. Den stora utmaningen ligger i att det ska fungera med rådande tidtabell och tillgänglighet, säger Unit Manager Cathrine Holmberg.
Att förbättra logistiken i och omkring Blekinge är också en av de viktigaste framgångsfaktorerna för framtiden. Det innefattar även åtgärder för en bättre logistik för medarbetarna, som enkelt ska kunna ta sig till och från sitt arbete i Ronneby. Även om Alfa Laval inte bygger vägar eller räls så är företaget med sina drygt 300 anställda i Ronneby ett av Blekinges största och därmed även en viktig samarbetspartner för såväl kommunen som för regionen.