Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Tingsrydsbostäder tror på resurseffektiv renovering och återanvändning

Efter det framgångsrika ombyggnadsprojektet Lindegården, ett före detta äldreboende som gjorts om till hyresrätter, ser sig Tingsrydsbostäder om efter liknande möjligheter för att få en mer kostnadseffektiv och snabbare produktion. Det är ett sätt att skapa fler bostäder till en annan hyresnivå än som är möjligt att nå vid nyproduktion.

Tingsrydsbostäder äger och förvaltar idag cirka 1100 hyresrätter fördelade över hela kommunen. Ambitionen är att utöka med minst ett par tiotal nya bostäder inom kommande år.
Tingsryd har en växande bostadskö och behöver fler bostäder både i centrum och i lantliga lägen. Att sätta attraktiva och för Tingsryd rimliga hyresnivåer är en stor utmaning vid nyproduktion – de facto en av de största utmaningarna för framtiden.
Att man gått i land med det lyckade projektet Lindegården i Linneryd strax utanför Tingsryd är en bra början, men det behövs fler projekt i liknande tappning om bostadsfrågan ska lösas.

Återanvändning är bra för Tingsryd
Lindegården var tidigare ett äldreboende med ett 20-tal platser, en lokaldel, en restaurang och en matsal. Efter renovering och ombyggnad av fastigheten kan Tingsrydsbostäder erbjuda 23 moderna lägenheter här, till hyror som de flesta kan acceptera. Fastigheten består av mindre lägenheter, det vill säga ettor och tvåor.
Hyran för en etta ligger på cirka 2500 kronor i månaden och för en tvåa cirka 3500 kronor och då ingår värme, uteplats och en del annat. Utöver de attraktiva hyrorna ger projektet mervärde då man breddar utbudet på en mindre ort utanför centrum, och samtidigt tar vara på resurser som redan finns. Lindegården är därför lite av ett flaggskepp för det kommunala bostadsbolaget.
Konceptet har varit ett testprojekt på hur man kan renovera till en billigare peng bland annat genom återanvändning av produkter som inte har nått sin tekniska livslängd, smarta lösningar, billigare alternativa renoveringsmetoder och arbetet har till största delen utförts av egen personal.

Även nyproduktion på gång
Idag, bara ett år efter övertagandet av det vakanta äldreboendet står 13 lägenheter färdigrenoverade och uthyrda, den nedlagda restaurangen är åter igång liksom den gamla matsalen. Resterande 10 lägenheter ska renoveras under 2019. Totalkostnaden för hela projektet är max fyra miljoner kronor och man följer budget.
– Det skulle naturligtvis vara en stor fördel för oss och för bostadsmarknaden i stort om vi kunde få tag på ett liknande projekt där vi precis som på Lindegården får en möjlighet att utveckla ytterligare en befintlig fastighet och på så sätt tillskapa fler bostäder för alla, säger Victoria Magnesson, vd för Tingsrydsbostäder.
Tingsrydsbostäder ligger inte på latsidan. Det kommer under 2019 att byggas sex nya lägenheter i centrala Tingsryd och fler ligger under planering. Det pågår en stor planändringsprocess som kan öppna upp för möjligheten att eventuellt bygga 25 lägenheter till i Tingsryd centralt, men det är ännu inte klart.
Man har under 2018 och kommer även under 2019 att bygga om vissa vakanta lokaler till större lägenheter. Dessa ombyggnationer görs också med egen personal enligt ”Lindegårds-konceptet” för att komma ner i kostnad.

Fler bostäder i framtiden
Det finns en målsättning om att bygga 100 lägenheter totalt fram till 2020 för Tingsryds kommun och denna målsättning kommer att nås enligt den prognos som råder i nuläget.
– Framgent kommer vi att försöka tillskapa nya bostäder både via nyproduktion men även via ombyggnationer och förvärv av befintliga fastigheter som vi bygger om och renoverar upp enligt ”Lindegårds-konceptet” för att vi ska kunna erbjuda lägenheter med olika hyresnivåer, förklarar Victoria Magnesson.