Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

TKMT – ett komplement till traditionell hemtjänst

Förra året startade Tanaad hemtjänst i Falköping.
Företaget har ett 20-tal anställda i fyra kommuner och siktar på att utvidga verksamheten.
– Vår stora fördel är att vi är lite mer nischade än traditionell hemtjänst och vi matchar behov och kompetens på ett framgångsrikt sätt, säger verksamhetschefen Birgitta Billinger Lundberg.
Tanaad bildades 2013 som KLEF – Kopperativa Lots Ekonomisk förening och heter idag Tanaad/TKMT (Tanaad hemtjänst, kooperative multitjänster). Hemtjänsten startade 2015.

Företaget som startades av den somaliska trion Ali Mudeey, Saed Abdullahi och Haboon Ahmed är en privatägd ekonomisk förening med uppdragsgivare främst inom den offentliga sektorn. Det är tänkt att företaget ska vara komplement till kommunernas vanliga hemtjänst.
Arbetsuppgifterna handlar om till exempel städning, tvätt, inköp omvårdnad, delegerade hälso och sjukvårdsinsatser samt avlösning för anhöriga. TKMT erbjuder också tilläggstjänster och hushållsnära tjänster som till exempel promenadsällskap.

Expansion väntas
Tanaad/TKMT finns i Falköping, Ulricehamn, Skövde och Mariestad men Birgitta Billinger Lundberg hoppas att företaget ska utvidga i framtiden.
– Vi planerar för att etablera oss i fler kommuner. Vi har många brukare som har extra behov och där har vi hittat vår nisch i och med att vi har med en stor språk och kulturförståelse bland våra anställda, säger Billinger Lundberg och fortsätter:
– Vi ser individens behov i centrum, och det handlar om mer än språkförståelse. Vi erbjuder även en hög kontinuitet, det betyder att det är få personer som utför arbetet hos varje enskild brukare. Dessutom fyller vi en viktig funktion när det gäller att få ut människor i arbetslivet.

Mer om Tanaad hittar du på www.tkmt.se och det går även bra att kontakta företaget på mejl: birgitta@tkmt.se