Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Toaletterna har blivit stadssmycken

Den allmänna attityden till offentliga toaletter har förändrats över tid. Till det bättre får man säga. Idag betraktas de rentav som stadssmycken, på samma sätt som väderskydd vid busshållplatser och parkbänkar.

Stadsplanerare vill gärna att människor ska röra sig i centrum och stanna kvar där under längre tid. Det gynnar handeln och skapar liv och rörelse i stadskärnan. Det gör att offentliga toaletter får mycket bättre placeringar nu än förr.

– Dessa faktorer gynnar våra produkter, men design, kvalitet och service spelar förstås också in. Vi anpassar design och fasadmaterial till platsen där toaletten ska stå. Dessutom sköter vi dagligen om våra toaletter där vi har ett sådant avtal, säger Mikael Magnusson, vd på Danfo som tillverkat offentliga toaletter i 40 år.

Då toaletterna städas och underhålls varje dag lägger beställaren ofta andra funktioner nära toaletterna. Det kan till exempel vara cykelpumpar eller hjärtstartare. Även handikappshjälpmedel installeras ibland i toaletterna.

Toaletter som brohus
– Kunderna kan verkligen påverka slutprodukten. Köpenhamns kommun beställde 25 toaletter och ville att varje toalett skulle se ut som ett av stadens brohus. På Järntorget i Örebro står en färgglad toalett där färgen på varje fasadplåt härrör från färgen på en känd bilmodell.

Den höga graden av anpassning gör att all produktion görs mot order, inget mot lager. Tillverkningen sker i Nora. Under åren har Danfo byggt upp viss designkompetens in-house, men oftast jobbar de med erkända arkitektkontor när en ny beställning ska utformas.

Den största delen av företagets omsättning på cirka 180 miljoner kommer från drift och skötsel av toaletterna.

– Varje år gör vi 300.000 städinsatser på våra toaletter.

Växer sten för sten
Danfo har vuxit försiktigt och är nu en koncern med 130 anställda. De har inte gjort några vidlyftiga satsningar för att ta sig in på nya marknader utan följt affärerna ut i Skandinavien, Storbritannien, Ryssland, Östeuropa och Abu Dhabi.

– Skandinavien utgör alltjämt vår huvudmarknad. Storbritannien är också en stor marknad för oss där vi finns representerade med ett dotterbolag.

I Storbritannien arrangeras varje år tävlingen ”Loo of the Year Awards” där de bästa offentliga toaletterna utses. Här brukar Danfo göra storslam. Förra året kammade man hem 2 platinum, 42 guld, 8 silver och 1 brons.

– I Sverige fanns förr utmärkelsen ”Guldsitsen”, som var något liknande. Där vann vi ofta mycket också.

Den gradvisa expansionen med ett par tre nyanställningar per år har gjort att företaget aldrig behövt göra några större personalneddragningar under lågkonjunkturer och att ekonomin är i god balans.

– Vi värnar om vår personal och tycker att vi har en god personalkultur. Kompetensförsörjningen är viktig och vi vill vara en attraktiv arbetsgivare.

Egentligen är marknaden omättlig då alla måste gå på toaletten. Danfo kommer dock fortsätta med sin strategi att växa försiktigt, sten för sten, som Mikael Magnusson uttrycker det.