Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Tomras kamp för en bättre miljö

Att panta aluminiumburkar och PET-flaskor är en vanlig företeelse i väldigt många svenska hushåll. Gemene man reflekterar kanske inte så mycket över hur pantmaskinen kom till, eller hur den har utvecklats över tid, men faktum kvarstår att varje besök till pantstationen innebär en betydelsefull insats för miljön. Denna insats är möjlig tack vare Tomras kamp för en bättre miljö.

Allmänheten kommer i huvudsak i kontakt med Tomras varumärke via pantstationer, men inom koncernen ryms mycket mer. På global nivå står Tomra för sofistikerade produkter och tjänster som förutom hela återvinnings- och avfallshanteringsbranschen även servar andra industrier, däribland gruv- och livsmedelsindustrin. Allt för att ta vara på så mycket material som möjligt och därmed spara på världens resurser så långt det går.

Genererar stora resursbesparingar
Tomra utvecklar ständigt nya lösningar för en enklare och mer effektiv återvinning. De kategoriseras under Collection solutions, där man samlar in material för återvinning, samt Sorting solutions, där Tomras lösningar används för att sortera material inför återanvändning och/eller återvinning.
Koncernchef Stefan Ranstrand exemplifierar Tomras koncept i relation till verkliga besparingar:
– Nästan all odlad mat skördas maskinellt idag. Vi har utvecklat lösningar som sorterar skörden på ett så effektivt sätt att nästan allt går att ta vara på. Näst intill 100 procent. Det är inte bara en ren vinst för lantbrukarna och livsmedelsindustrin, utan även en stor vinst för vår miljö. Om vi tar ett vanligt livsmedel som potatis som exempel, så bidrar våra lösningar till årliga råvarubesparingar som skulle kunna föda sex miljoner människor.
Upp till 50 procent av all potatis i världen sorteras med hjälp av lösningar från Tomra. Andra produktkategorier inom livsmedelsindustrin är exempelvis russin och nötter, där man också är marknadsledande.

Framstående inom gruvindustrin
Konceptet bygger på samma principer inom gruvindustrin, där Tomras sorteringslösningar effektiviserar arbetet med att separera de mineraler man vill åt från övriga bergarter. Gruvindustrins processer kräver mycket energi och vatten, en högeffektiv sorteringsprocess kan spara resurser genom att reducera mängden malm som måste processas.
– Vi räknar med en energibesparing på upp till 15 procent och en sänkt vattenförbrukning motsvarande cirka tre till fyra kubikmeter per ton processad malm. Eftersom många gruvor ligger i områden där vatten är en bristvara är miljövinsten uppenbar.
Inom återvinningsbranschen levererar Tomra lösningar för sortering av alla tänkbara material. Tidigare hamnade uttjänta fordon på skroten, idag återvinns de till nästan 100 procent tack vare Tomras högeffektiva sorteringslösningar. Detsamma gäller hushålls- och matavfall. I princip allt går att återvinna – och Tomra vet hur.

Leder resursrevolutionen
Ökat fokus på återvinning är avgörande för att vi ska få världens resurser att räcka till. Av dagens befolkning på drygt sju miljarder människor bor ungefär hälften i städer. År 2050 beräknas folkmängden landa på cirka nio miljarder varav 70 procent bor i städer. Under de kommande 35 åren behöver vi bygga bostäder, arbetsplatser och skolor för en starkt ökande befolkning motsvarande cirka 1,5 miljoner människor per vecka. Det är en gigantisk utmaning ur miljösynpunkt.
– På Tomra ser vi det som vårt livsverk att leda resursrevolutionen, förklarar Stefan Ranstrand. Vi vill förändra synsättet på resurshushållning och använda vår kunskap för att åstadkomma radikala förändringar som verkligen ger resultat. Idag samlar vi in över 700 000 ton metaller per år, ungefär lika mycket material som behövs för att bygga 4217 nya Boeing 747. Men det räcker inte – vi måste göra mer och framförallt engagera fler. Det är vår stora framtidsambition.