Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Törebodas allmännyttiga bostadsbolag storsatsar

Efter flera års positiv utveckling med en växande kö av bostadssökande investerar Törebodabostäder i nyproduktion.

Törebodaborna börjar bli trångbodda. Efterfrågan på lägenheter, framförallt i kommunens centrala delar, fortsätter att öka. Många som bott i villa under en längre tid söker nu ett annat boende som kan frigöra tid och föra dem närmare stadskärnan. Nu under hösten påbörjas Törebodabostäders utbyggnation som blir en utveckling på fyra steg.
Steg ett omfattar ett centralt flerfamiljshus byggt 2008 i kvarteret Nybyggaren som får två moderna vindslägenheter med hög standard och en fin utsikt. Tillgängligheten är sedan tidigare god med hiss upp till vindsplan. Inflyttning beräknas redan till våren 2014.

Projektering pågår
Det andra stora steget för Törebodabostäder omfattar kvarteret Muraren där utveckling sker i två etapper. Under sommaren 2013 köptes den centrala fastigheten som omfattar tre paradlägenheter med drygt 100 m2 våningsyta vardera. Lägenheterna har en takhöjd på cirka tre meter och är mycket påkostat inredda med spegeldörrar, parkettgolv och öppen spis.
Läget är bästa tänkbara – fastigheten ligger endast 100 meter både från Töreboda torg med butiker och service och Norra Skaraborgs resecentrum med bussar och västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm.
– Vi höjer värdet ytterligare i dessa lägenheter med varsam renovering, bland annat med nya kök och badrum i den första etappen. Vi ökar också tillgängligheten genom att förse fastigheten med hiss, berättar vd Dan Harryzon, Törebodabostäder.
Fastigheten bjuder på ytterligare möjligheter med nybyggnation i tre våningar. Detta utgör steg tre i den stora utvecklingen för Törebodabostäder.
– Projektering pågår nu för fullt och planerna är att kunna erbjuda fina tvåor och treor med moderna kök, badrum med egen tvättmaskin samt inglasade balkonger, fortsätter Dan.
Huset kommer att byggas som loftgångshus med hiss och lägenheterna med egen ytterdörr.

Framtida nyproduktion
Det fjärde steget ligger längre fram i tiden. Under sommaren 2013 påbörjades ett nytt projekt vid Göta kanal i centrala Töreboda. Området är till större delen avsatt parkmark och projektet har fått det passande namnet Kanalparken.
– Här har vi anhållit om att kommunen ska ändra detaljplanen för att möjliggöra framtida bostadsbyggnation. Vi befinner oss fortfarande i startgroparna men tror på en positiv utveckling i området, upplyser Dan Harryzon.
Törebodabostäder planerar samtidigt för byggnation av parkvillor med olika våningsantal som kommer att anpassas till den efterfrågan som finns när de byggs. Oavsett våningsantal kommer lägenheterna att få en vacker utsikt över Göta kanal och centrala Töreboda.
– Vi ser även ett behov av marknära lägenheter med villakänsla. Därför har ett antal radhus, kompletta med trädgård och bilplats, tillkommit i planeringsritningarna.

Nya företagstomter
Dan Harryzon har mångårig erfarenhet av nyproduktion och har fört med sig en klar vision för hur Törebodas kommunala bostadsbestånd ska utvecklas. Dan har ett delat uppdrag där han dessutom är kommunens plan- och exploateringschef.
– Töreboda är känt för ett mycket gott företagsklimat med många olika företag inom vitt skilda branscher. För närvarande pågår företagsinvesteringar för flera hundra miljoner i Rotkilen företagspark belägen mellan Göta kanal och västra stambanan. Kommunen förstärker nu infrastrukturen och under våren 2014 kommer nya strategiskt belägna företagstomter att kunna erbjudas, avslöjar Dan Harryzon.