Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Tornedalens framtid finns i gruvan

Kaunis Irons produktion har efter drygt ett år i drift uppnått maxkapacitet inom ramarna för sitt nuvarande tillstånd på två miljoner ton. En fortsatt expansion är emellertid viktig för såväl regionen som för Sverige som framstående exportör av järnmalm.

Med sina 350 anställda är Kaunis Iron utan tvekan Tornedalens största arbetsgivare. För att kunna expandera har bolaget under 2019 lämnat in ett nytt tillstånd. Om det beviljas kommer den upptrappade gruvbrytningen att generera mycket positiva effekter för hela Tornedalen.
– En utökad produktion där vi siktar på att producera cirka fem miljoner ton järnmalm årligen innebär många fördelar för den här regionen, säger Kaunis Irons styrelseordförande Anders Sundström.

Stärker glesbygden
En mer än fördubblad produktion skulle skapa nästan lika många arbetstillfällen till inom Kaunis Iron, man räknar med mellan 250 – 300. Utöver dessa blir det fler jobb bland underleverantörer, serviceföretag och andra verksamheter som kan dra direkt nytta av att fler människor rör sig i regionen. Något som är oerhört viktigt i en glesbefolkad region som Tornedalen.

Industrisamhällets grund
Utöver jobben bidrar en utökad järnmalmsproduktion även till att Sverige som exportland får mer omfattande intäkter och större anseende. Malmen har ett högt förädlingsvärde som skapas och stannar i Sverige.
– Industrisamhällets grund vilar på att vi hållbart kan ta vara på de naturtillgångar vi har och förädla dessa för att uppnå hållbar samhällsutveckling. Det är precis det vi vill göra här i Pajala och Tornedalen genom att utöka Kaunis Irons årliga produktion, påpekar Anders Sundström.

Lokal, nationell och global utveckling
Att den lokala arbetsmarknaden kan utökas är tydligt. På samma sätt är vinsten för Sverige påtaglig. Kaunis Irons järnmalm är dessutom av en så hög kvalitet och näst intill fri från föroreningar att den kan bidra till en mer effektiv och lönsam stålproduktion med lägre energiförbrukning världen över.
Kort sagt – Kaunis Irons utveckling betyder i detta avseende lokal, nationell och global utveckling.