Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Tornet är här för att stanna

Fastighetsbolaget Tornet bygger, äger och förvaltar egna hyresrätter i attraktiva tillväxtområden över hela södra och mellersta Sverige. Eftersom man har för avsikt att fortsätta förvalta och äga allt som byggs lägger Tornet mycket kraft på att bygga långsiktigt hållbart redan från början. I Varbergs nya stadsdel Västerport hoppas man få bidra utifrån sin filosofi.

Tornet har en vision för Varberg, som är en av Västsveriges snabbast växande kommuner och som ingår i en stark tillväxtregion över lag.
– Får vi vara med och utveckla Varbergs nya framsida i Västerport är det något som vi naturligtvis ser mycket positivt på och det skulle vara en bra plats att börja på, säger Henrik Oretorp, projektchef med ansvar för att etablera och bygga upp Tornets verksamhet med nya hyresbestånd i bland annat Halland.
– Vi vill vara med och bidra i samhällsutvecklingen och vårt bidrag är hyresrätter som skapar flyttkedjor. Det är en tydlig social aspekt på hållbarhet, och vi väver in den tillsammans med konkreta miljöåtgärder samt långsiktig ekonomisk hållbarhet som möjliggör fortsatt expansion och därmed också byggnation av ännu fler hyresrätter, fortsätter Henrik.

Kunskap från andra projekt
Tornet har ett stort intresse av att få vara med och utveckla Varberg. I just Västerport finns möjligheter att få vara med och skapa en ny stadsdel från grunden, eftersom det är först nu som ytorna blivit tillgängliga och nya mötesplatser, bostäder, verksamhetslokaler, strandpromenad och parker kan börja utvecklas.
– I utvecklingen av Västerport kan vi ta med oss kunskap från många andra projekt, varav ett pågår nu i Halmstad till exempel. I området Lundgrens Trädgårdar, ett stenkast från Stora Torg i centrala Halmstad, bygger vi 151 nya hyresrätter för inflyttning redan nu till hösten, berättar Henrik Oretorp.
– Lundgrens Trädgårdar är ett gammalt industriområde som ska förvandlas till ett grönt och lummigt bostadskvarter. Västerport är i sin tur ett gammalt hamnområde som ska bli ett av regionens mest attraktiva och havsnära bostadsområden. Vi vill både bevara genom att synliggöra koppling till tidigare verksamhet och samtidigt skapa nytt i båda områdena, förklarar Henrik.

Här för att stanna
Större kvarter kan med fördel byggas med blandade upplåtelseformer. Tornet ser därför positivt på att andra intressenter också bygger i samma område. Tornet tävlar i skrivande stund om att i en första etapp få utveckla en del av ett kvarter i Västerport tillsammans med fyra andra fastighetsägare.
– Vår styrka är att vi kan och vill skapa liv och rörelse mellan husen. Vi skapar miljöer för såväl social som ekologisk hållbarhet. Inte minst genom att skapa mötesplatser mellan människor och energilösningar som kombinerar solenergi och bergvärme med fjärrvärme när det finns till tillgång till det. Vi kommer också att fortsätta äga och förvalta allt vi bygger, såväl i Varberg som på andra orter. Vi är här för att stanna, säger Henrik Oretorp som avslutning.