Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Tornet har stora planer för Varberg

Fastighetsbolaget Tornet har för avsikt att utveckla ett växande hyresbestånd i södra och mellersta Sverige. Fram till alldeles nyligen fanns man inte i Varberg, men nu planeras hyresrätter i Breared/Jonstaka och Tornet har även fått mark anvisad i attraktiva Västerport.

Målsättningen är att Tornet i egen regi ska bygga 1000 hyresrätter i Varberg. Det är en bra grund för en framtida förvaltningsorganisation i staden, som för övrigt är en av Västsveriges mest expansiva just nu. Tornet bygger enbart för eget ägande och förvaltning, och kan därför kosta på sig att göra långsiktiga investeringar.

Vill utveckla Breared/Jonstaka
I Breared/Jonstaka äger Tornet tillsammans med Riksbyggen stora delar av markområdet och resten ägs av Varbergs kommun. För att utveckla området krävs en samsyn och en bra grund för samverkan likt den som Tornet har med Västerås Stad i samband med utvecklingen av Öster Mälarstrand.
Vid planeringen av ny bostadsbyggnation i Breared/Jonstaka har man under en längre tid varit beroende av järnvägens sträckning och eventuella flytt som nu beräknas till 2024. Det finns vissa riktlinjer för stadsområdet enligt den fördjupade översiktsplanen, som bland annat säger att området ska inrymma bostäder av olika slag, verksamheter, offentlig och kommersiell service. Grönområden ska också värnas.
Tornet föreslår en struktur i form av blandstadskvarter med olika upplåtelseformer i samma kvarter. Begreppet blandstad kan kort beskrivas som en urban miljö med hög variation av funktion och utseende men också socialt. Kvarteret begränsas av lågfartsgator och centralt i varje område finns en grön lunga med stadsodling, lek- och mötesplatser. Den befintliga järnvägen blir en framtida gång- och cykelväg mot centrum.
Enligt planen kan blandstadskvarteren omfatta upp till 2500 lägenheter i olika hustyper och upplåtelseformer. Det planeras även för att anlägga en park i anslutning till området och angränsande till Varbergs centrum.

Kunskap från andra projekt
Tornet har även ett stort intresse av att få vara med och utveckla andra delar av Varberg. I det uppmärksammade området Västerport finns möjligheter att få vara med och skapa en ny stadsdel från grunden. Det är först nu som ytorna blivit tillgängliga och nya mötesplatser, bostäder, verksamhetslokaler, strandpromenad och parker kan börja utvecklas.
– I utvecklingen av Västerport kan vi ta med oss kunskap från många andra projekt, varav ett från grannstaden Halmstad. I området Lundgrens Trädgårdar, ett stenkast från Stora Torg i centrala Halmstad, har vi byggt 151 nya hyresrätter i ett gammalt industriområde som omvandlas till ett grönt och lummigt bostadskvarter, berättar Henrik Oretorp, projektchef på Tornet i Halland.
– Västerport är i sin tur ett gammalt hamnområde som ska bli ett av regionens mest attraktiva och havsnära bostadsområden. Vi vill både bevara genom att synliggöra koppling till tidigare verksamhet och samtidigt skapa nytt i båda områdena.

Nybyggaridéer
Det finns många nybyggaridéer hos Tornet. Verksamheten etablerades i Malmö, där huvudkontoret också finns. Med åren har fastighetsbolaget vuxit i strategiska tillväxtområden, gärna kring större städer som Malmö, Stockholm och Göteborg. Uppdraget är nu att utveckla ett växande bestånd i södra och mellersta Sverige där Halland är en viktig del.