Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Torsås vill skapa cirkulär ekonomi tillsammans med näringslivet

I Torsås kommun finns det en vision om att arbeta mer cirkulärt och få näringslivet med sig. Ett pilotprojekt har inletts för att undersöka möjligheterna för samverkan mellan det offentliga och privata företag som vill satsa på att utveckla en cirkulär ekonomi.

Projektet är under uppstart och det första planerade mötet hålls den 7 februari. Under ett antal träffar ska man samla in idéer för att därefter sammanställa till ett underlag som visar vilka möjligheter som finns för att samverka i skapandet av en cirkulär ekonomi i Torsås.
– Vi har bjudit in ett antal företag som vi tror kan vara intresserade av att hjälpa oss utveckla projektet. Från kommunens sida medverkar tjänstemän som jobbar med hållbarhetsfrågor, och från företagen ser vi gärna att man involverar ledningen. De företag som vi har bjudit in i ett första skede representerar flera olika näringar och det är både stora och små företag, ambitionen är att få med hela näringslivet på sikt, förklarar Håkan Pettersson, kommunchef i Torsås.

Pågår under hela året
Det blir ett antal seminarier, workshops och studiecirklar under året. Föreläsare från bland annat Linnéuniversitetet har bjudits in för att starta upp diskussioner kring cirkulär ekonomi och ge förslag på hur företagen kan påbörja arbetet med att bli mer cirkulära.
Andra frågor som kommer att tas upp är avfallsminimering och under hållbarhetsveckan i september ska projektet delredovisas inför avslut i oktober med sammanställning av resultaten.
Förhoppningen från kommunens sida är att man tillsammans kan bygga ett nätverk för utveckling av samverkan kring cirkulär ekonomi, samt skapa intresse för och fördjupa det befintliga goda samarbetet med företag i Torsås.
– Vi kan med gemensamma resurser åstadkomma mer kraftfulla resultat, menar Håkan Pettersson.

Hållbarhetsfrågorna är ren överlevnad
De flesta är idag redan medvetna om att våra naturtillgångar är begränsade. Att arbeta mer hållbart och i nästa steg cirkulärt blir mer och mer en viktig konkurrensfördel för många företag. Torsås som kommun konkurrerar också, men då är det fråga om att konkurrera om nya etableringar och få fler att flytta till kommunen.
– Den här typen av samarbete som vi söker etablera ligger helt rätt i tiden nu. Jag tror personligen att vi kommer att få se mycket goda resultat av det. För oss från kommunens sida är det viktigt att visa att vi arbetar aktivt med hållbarhetsfrågorna – det är en ren överlevnadsfråga idag, säger Håkan Pettersson.