Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Toyota leder utvecklingen av nya materialhanteringslösningar

I det moderna samhället kommer förarlösa truckar som styrs över internet att vara standard inom industri och logistik. Toyota storsatsar på att utveckla enheten i Mjölby, bland annat genom att bygga upp ett nytt test- och utvecklingscenter. Samtidigt pågår en utveckling av kompetensbasen för att möta framtidens krav på högteknologiska materialhanteringslösningar.

Toyotas verksamhet i Mjölby är en av världens största utvecklings- och produktionsenheter för materialhanteringsutrustning med närmare 2500 anställda och en produktionsyta på 100 000 kvadratmeter. Enheten har länge varit en mycket viktig arbetsgivare i Mjölby, närmare bestämt under de senaste 70 åren, och tillhör sedan år 2000 Toyotafamiljen som en del av Toyota Material Handling.

Resan mot heltäckande materialhantering
I samband med att BT Products blev en del av Toyota började också resan mot att bli ett heltäckande materialhanteringsföretag. Grunden kommer alltid att utgöras av traditionell materialhanteringsutrustning i alla tänkbara utföranden, men samtidigt utvecklas nya affärsmöjligheter i samband med att Toyota BT numera kan utveckla och tillverka kompletta system för materialhantering.
– Vi kommer att bli ännu mer attraktiva på marknaden i och med att vi nu fokuserar på moderna lösningar i teknikens framkant. Utvecklingen kretsar framförallt kring förarlösa truckar, lösningar med inbyggd telematik som ständigt är uppkopplade och kommunicerar med övriga delar i en Supply verksamhet, berättar utvecklingschef Niclas Sternerup.
De nya lösningarna är inte bara högteknologiska och baserade på intelligenta system, de är också anpassade efter nya energi- och miljökrav. I Mjölby utvecklas bland annat ny teknik för framtidens eldrivna truckar exempelvis bränslecellsteknologi och alternativa batterilösningar. Detta är något som går hand i hand med både samhällets och Toyotas profilering mot en mer hållbar utveckling.

Nytt testcenter, ny global standard
Lagom till årsskiftet 2015/16 kommer det nya test- och utvecklingscentret att stå klart. Det medför ett nytt rekryteringsbehov av mer specialiserad och högteknologisk kompetens.
– Vi söker nya medarbetare som vill vara med och utveckla företaget för framtiden. Vi är en intressant arbetsgivare för att vi gör allt från ax till limpa, all utveckling, tillverkning, test och utvärdering görs på ett och samma ställe. Idag är det relativt få tillverkande företag som har samtliga moment under samma tak, poängterar vd Kristian Björkman.
Det nya testcentret markerar även Toyotas framtidsambitioner där innovation och utveckling utgör en central funktion.
– Vi måste anpassa oss efter omvärlden och trappa upp vårt innovationsarbete, bland annat genom att arbeta tätare med science parks och andra forskningsmiljöer. Vi ser helt klart en potential för ökad samverkan såväl regionalt, nationellt och internationellt, säger Niclas Sternerup.
Toyota har för avsikt att sätta en ny materialhanteringsstandard, och i samband med det blir Mjölby en del av den globala utvecklingen av avancerade materialhanteringssystem.