Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Trä- och teknikarena för industrins kompetensförsörjning planeras i Skellefteå

Visionen om att etablera en trä- och teknikarena i Skellefteå börjar närma sig förverkligande. Med hjälp av finansiering från näringslivet kan projektet konkretiseras i en ny plattform för samverkan i kompetensförsörjningsfrågor mellan skola och näringsliv. Det behövs för att industrikommunen Skellefteås företag ska kunna trygga kompetensförsörjningen på lång sikt.

Det sviktande intresset bland ungdomar för industri- och produktionsutbildningar märks tydligt i Skellefteå, en kommun som sedan länge är uppbyggd kring en stark basindustri. Samtidigt som ungdomarnas intresse sviktar begränsas möjligheterna att fylla behovet genom att utbilda vuxna av brist på utbildningslokaler och utrustning.
– Med trä- och teknikarenan söker vi skapa en gemensam mötesplats för utbildning för ungdomar, vuxna och för redan anställda inom industrin. Träbranschens och verkstadsindustrins engagemang är avgörande för att satsningen ska lyckas, säger kommunens gymnasiechef Jan Midlert inledningsvis.

Satsar på högteknologiskt utbildningsinnehåll
Målet är att skapa en arena med tillgång till modern utrustning och kunskap för att utveckla skräddarsydda utbildningar med rätt innehåll för industrin. Jan Midlert ser samarbetet med industrin som en grundläggande förutsättning eftersom man då kan utnyttja resurserna bättre än om gymnasieskolan står för hela satsningen själv.
– Jag ser framför mig en arena med utrymme för både grundläggande och högteknologiskt utbildningsinnehåll. Vi samverkar med organisationer som Träbransch Norr, Teknikföretagen, Trä- och möbelföretagen, GS-facket, IF Metall och Unionen. Dessutom stöttar Skellefteå och Norsjö kommuner satsningen liksom Region Västerbotten. Tillsammans med dem kan vi bygga nästa generations kunskapscenter.
Lars Engman som representerar Träbransch Norr ser en möjlighet för näringslivet att klara av en långsiktig kompetensförsörjning tack vare satsningen. Utbildningsdeltagarna kan i sin tur räkna med en modern och attraktiv utbildning som baseras på för näringslivet relevant kunskap. Tanken är att företagen ska få styra stora delar av utbildningsinnehållet.

Kan gynna lärlingsutbildningen och vuxenutbildningen
Ett annat steg för att öka intresset för praktiska och tekniska utbildningar är att gymnasieskolan för första gången erbjuder många lärlingsplatser. Tidigare har det funnits som möjlighet men inte i lika stor utsträckning som nu. Det är en satsning som ligger i linje med nationella mål där fler lärlingar ska utbildas.
Vuxenutbildningsmöjligheterna måste tas tillvara och utvecklas för att kompetensförsörjningen ska fungera på sikt. Antalet ungdomar räcker helt enkelt inte till.
– Vi ser möjligheter att koppla lärlingsutbildning och vuxenutbildningar till arenan, säger Jan Midlert. Förhoppningsvis kan vi utveckla en bredd av utbildningar för hela industrin samt inom hantverk.
– En trä- och teknikarena skulle utan tvekan öppna nya möjligheter för industrin i Skellefteå och Norsjö kommuner, säger Jan-Eric Sandberg, regionchef för Teknikföretagen.