Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Träbaserade livsmedelsförpackningar kan fasa ut plast

Träfibermassa kan ersätta plast i livsmedelsförpackningar – och det med minst lika bra eller bättre egenskaper kring hållbarhet, pris och produktsäkerhet. Rottneros Packaging AB, ett dotterbolag inom Rottneroskoncernen, utvecklar framtidens hållbara livsmedelstråg med förhoppning om att ersätta stora mängder plast inom livsmedelsbranschen. 

Hållbara alternativ kan ersätta de icke-hållbara material som vi har använt och förlitat oss på under lång tid. I princip allt som framställs med fossila råvaror kan tillverkas med hjälp av skogsråvara. Fördelarna är lägre koldioxidutsläpp, bionedbrytbarhet samt lätt återvinning. Tekniken finns – och förfinas hela tiden i syfte att optimera både funktion och prisbild.
När det gäller livsmedelsförpackningar finns det höga krav på materialets renhet, hållfasthet och prestanda. Förpackningarna måste klara fukt och fett från maten, samtidigt som de måste hålla innehållet skyddat från yttre påfrestningar. Dessutom ska de vara lätta att hantera, stapla och så småningom återanvända eller återvinna efter användning.
Plast har de egenskaper som krävs för att hålla maten fräsch – men med ny teknik kan träfiberbaserade tråg vara minst lika bra. Rottneros Packaging vill visa marknaden att det finns konkurrenskraftiga, gröna alternativ.

Bygger ny fabrik
Genom att satsa på en helt ny fabrik som ska producera egenutvecklade och helt träfiberbaserade livsmedelstråg visar Rottneros Packaging att man tänker vara med i matchen för ett mer hållbart konsumtionsmönster. Det gäller inte enbart i Sverige – marknaden är global.
– Många kunder i Europa värdesätter nordisk, högkvalitativ skogsråvara. Eftersom vi hämtar råvaran från närområdet, inom en tiomilsradie ungefär, så kan vi också garantera att det är från ett hållbart svenskt skogsbruk. Skogsråvaran är givetvis FSC-certifierad, säger Kasper Skuthälla, vd för Rottneros Packaging AB.
De nya förpackningarna har utvecklats vid Rottneros bruk i Sunne, och kommer att produceras i en ny anläggning några mil utanför tätorten. Till en början kommer produktionen att vara nischad mot fryst och kyld färdigmat, catering och takeaway, men i framtiden kan fler typer av förpackningar bli aktuella.
– Fiberbaserade förpackningar finns på marknaden i viss utsträckning, men mycket kommer i dagsläget från Asien. Vår fabrik kommer i första hand att producera för den europeiska marknaden och vara ett nära alternativ för den kundgruppen, tillägger Kasper Skuthälla.
Att spara in på långväga transporter är en stor fördel, men bättre servicenivå och ökad flexibilitet är mervärden som kunderna också kan vänta sig.

Tiotals miljoner förpackningar
Rottneros Packagings utveckling utgör ett viktigt komplement inom koncernen mot bakgrund av Agenda 500, som kortfattat innefattar Rottneros expansionsplan över en fyraårsperiod. Totalt ska Rottneroskoncernen producera minst 470.000 ton massa vid årets slut 2021, och Rottneros Packaging kommer att stå för ett viktigt tillskott i omsättningen med en kapacitet på tiotals miljoner förpackningar om året.