Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Träbyggnation är en naturlig utveckling för Skellefteå

Skellefteå kommun har under flera år varit en flitig beställare av stora byggnationer i trä. Det har bidragit till att Skellefteå idag ses som en av norra Europas främsta trästäder där alla led i kedjan finns representerade – från forskning och utveckling till producenter och byggbolag som alla har trä som gemensam nämnare.

Redan för drygt tio år sedan uppfördes ett helt handelsområde i massivträ i Skellefteå. Det följdes av stora flerbostadshus, parkeringshus och Skandinaviens längsta snedstagsbo. Kommunen har till och med antagit en träbyggnadsstrategi som ska främja det framtida träbyggandet. Den går ut på att nya kommunala projekt ska prövas för möjligheten att uppföras i trä, även om det inte är ett uttalat krav att det blir just träbyggnationer.
– Vi kan verkligen stå för vad vi säger när vi påtalar att träbyggnation är en naturlig utveckling för Skellefteå. Kommunen har skapat bra underlag för det genom att beställa stora träbyggnationer och det kommer med stor sannolikhet att upprepas, säger kommunalråd Lorents Burman.

Skymtar framtidens Skellefteå
Byggprojekten haglar i Skellefteå. Det är inte bara träbyggandet som har fått en skjuts tack vare kommunens insatser. Nya bostadsprojekt i såväl kommunal som privat regi bidrar till att föra Skellefteå ett steg närmare visionen 80 000 invånare till 2030. Det finns gott om mark att tillgå och i centrala Skellefteå finns goda möjligheter till förtätning.
– Skellefteå är ungefär lika stort som hela Stockholms län, vi har god tillgång till mark och dessutom finns det tomter med mycket attraktiva lägen kvar i kommunens centrala delar. Vi ser att intresset för Skellefteå är större än på väldigt länge, fler aktörer vill bygga och det tycker vi är oerhört positivt. Från kommunens sida satsas det miljardbelopp på service och skolor, ett nytt kulturhus och förbättrad infrastruktur bland annat, fortsätter Lorents Burman.
Det pågår en förvandling där framtidens Skellefteå börjar skymtas. En strategisk framtidssatsning på järnvägstrafik planeras också i form av Norrbotniabanan som ska byggas mellan Umeå och Luleå via Skellefteå.

Investeringar rätt i tiden
Det märks att Skellefteå satsar stort på att uppfylla sin vision om att gå från dagens 72 000 invånare till 80 000 – och med tanke på den påtagliga ökningen av barn och ungdomar i kommunen så ligger de senaste investeringarna precis rätt i tiden.
– Kommunen satsar minst 1,1 miljarder kronor på ny- och ombyggnationer som gagnar grund- och gymnasieskolan. Tre gymnasieskolor omvandlas till två större, och grundskolan får mer utrymme och ökad tillgänglighet. Dessutom byggs flertalet förskolor ut med fler avdelningar, upplyser Lorents Burman.
Burman understryker slutligen att Skellefteå går en spännande framtid till mötes:
– Staden sjuder av en positiv framtidstro som ger tydliga avtryck i form av konkreta investeringar. Strategin för 2030 är en bred politisk överenskommelse där utveckling har högsta prioritet och där politiska meningsskiljaktigheter läggs åt sidan. Det känns verkligen bra att få vara en del av en sådan utveckling.