Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Trafikförsäkring behövs även för cyklister

Länsförsäkring Kronoberg tycker det är dags föra en debatt om trafikförsäkringsskydd även för cyklister. Det har funnits för bilister och andra motortrafikanter sedan 1927, men nästan 90 år senare saknas det fortfarande ett likvärdigt skydd för cyklisterna trots att de ökar i antal.

I visionen om den moderna och hållbara staden spelar cyklisterna en nyckelroll. De färdas snabbt och effektivt från en plats till en annan utan att belasta miljön. De kommer fram även på smala gator och vägar, och kräver inga stora parkeringsytor. Men trots det har bilismen varit tongivande när ny infrastruktur planeras.
Det är en utveckling som har satt sina spår i en sådan omfattning att cykelvägar ofta är dåligt underhållna. De är också placerade lite där de fått plats. Inte alltid en optimal miljö ur säkerhetssynpunkt med andra ord.

Ansvaret ligger på den enskilde
Om en cyklist skadas i samband med kollision med motorfordon så täcker den obligatoriska trafikförsäkringen skadorna. Men om cyklisten istället cyklar omkull på egen hand, kolliderar med annan cyklist eller gångtrafikant är det enbart det privata försäkringsskyddet som gäller. Om det finns något.
– Det är fortfarande upp till var och en att se över sitt eget försäkringsinnehav där en omfattande olycksfallsförsäkring kan vara guld värd om olyckan är framme, säger Fredrik Valgren, skadespecialist och skadeförebyggare på Länsförsäkring Kronoberg.
Cyklandet ökar i Kronobergs städer precis som i övriga landet. Behovet av att sprida kunskap om hur man som cyklist kan förebygga olyckor, och om olyckan ändå är framme vikten av att ha ett fullgott försäkringsskydd, är påtagligt.

Betydelsen av en bra olycksfallsförsäkring
I Växjö kommun finns numera ett tydligt ställningstagande där cykeln tillsammans med kollektivt resande ska prioriteras framför bilen. Det märks i kommunens transportplan. Länsförsäkringar är positiva till utvecklingen, men vill samtidigt uppmärksamma problematiken med bristande skydd för cyklister.
– Väldigt många cyklister är nog inte medvetna om riskerna och bristerna i försäkringsskydd om olyckan är framme. Det kommer säkert av att bilismen med omfattande utbildning och heltackande försäkringsskydd varit norm i. Att cykla är något man bara gör. Eftersom det varken krävs utbildning eller försäkring för att få cykla så behöver man tänka till för att skapa en säkrare miljö för alla trafikanter.
– Det borde utvecklas någon form av trafikförsäkring även för cyklister, men tills en sådan finns på plats så kan förebyggande åtgärder vidtas med en bra hjälm, reflexer och cykellysen. Och inte minst en ökad medvetenhet om vikten av en bra olycksfallsförsäkring, säger Fredrik Valgren.