Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Trafiksäkerhet är allas angelägenhet

En säker trafikmiljö är något som berör hela samhället och den hållbara utvecklingen i Sverige. Det krävs kontinuitet i investeringar gällande bättre planerade vägnät, bättre underhåll och inte minst i bättre utbildning för alla som trafikerar och arbetar på vägarna. En av norra Europas största trafikövningsplatser finns i Kumla i Örebro län.

Trafikcenter i Kumla är sedan länge en viktig aktör när det gäller utbildning för både yrkesförare och privatpersoner inom alla körkortskategorier. Verksamheten riktar sig även till kommersiell utveckling av däck och säkerhetssystem för fordon med tillgång till olika testbäddar för det.

37 hektar övningsområde
Till förfogande står ett 37 hektar stort övningsområde med flertalet halkbanor och asfalterade övningsvägar, samt ett nivåreglerbart vattenbad för tester av däck och olika säkerhetssystem. Dessutom finns ett antal terrängbanor i olika svårighetsgrader, ett välutvecklat grusvägnät och stora manöverplaner. Sist men inte minst – en välutrustad fordonspark och ett team med välutbildade instruktörer med en stark vilja att vara med och bidra till en hållbar och säker trafikmiljö.
– Det vi är riktigt bra på är förarutbildningar på alla fordonstyper med en tydlig säkerhetsinriktning, där vi blandar teoretisk kunskapsutbildning med färdighetsträning i realistiska hastigheter, förklarar Erik Eneman, vd på Scantec AB.
– I Sverige är vi generellt bra på att utveckla säkra bilar och bra vägar, men i slutändan så är det den mänskliga faktorn som avgör om en trafikolycka inträffar och hur stora konsekvenser den resulterar i. Med rätt kunskap kan man till och med i många fall undvika olyckor helt, och det är det vi eftersträvar att sprida. Vi får bäst effekt av att utbilda människor så att de fattar rätt beslut i trafiken. Bra hårdvara är med andra ord sekundärt i det avseendet.

Allt inom säker trafikmiljö
Stora återkommande kunder är Polismyndigheten, Kriminalvården och Försvarsmakten, men Trafikcenter anlitas för alla tänkbara uppdrag som kan kopplas till utveckling av en säker trafikmiljö.
– Vi erbjuder allt från fortbildning av välutbildade och erfarna tjänstebilsförare från olika statliga myndigheter till en grundläggande utbildning för nya körkortstagare och yrkesförare inom ramarna för Vuxenutbildningen. Ibland håller vi i hela utbildningen, och ibland hyr vi ut övningsbanorna till externa aktörer med egna utbildningar, exemplifierar Erik Eneman.
Vidare så finns riskutbildningar för A- och B-körkort både för företag och för privatpersoner.
Dessutom kompletteras verksamheten med truck- och maskinförarutbildningar och säkerhetsutbildningar som exempelvis motor- och röjsågsutbildningar.
Långsiktighet hos offentliga uppdragsgivare stöttar utvecklingen av nya yrkesutbildningar på Trafikcenter. Erik Eneman förklarar:
– Vi behöver behålla ett kommersiellt fokus för att även i framtiden kunna erbjuda en bra miljö för trafiksäkerhetsorienterad utbildning. Samtidigt är vi medvetna om att det på sikt kommer att bli stora utmaningar att rekrytera yrkesförare och därför satsar vi även på olika yrkesförarutbildningar.