Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Trafiksystem Väst skapar effektiva trafik- och belysningssystem

Trafiksystem Väst är ett expansivt företag inom trafiksignaler, utomhusbelysning och intelligenta trafiksystem för kommuner, vägar och större områden. Genom att optimera systemen skapas effektiva trafikflöden samtidigt som energiförbrukningen och belastningen på miljön minskar.

Före 2014 var Trafiksystem Väst en avdelning till Svevia, men är sedan dess ett självständigt bolag. Då hade man 55 anställda och Pontus Jacobsson var arbetschef. I september samma år tog han över vd-rollen och började bygga upp företagets infrastruktur. Idag är Trafiksystem Väst AB ett expansivt företag med 72 anställda och MSEK 160 i omsättning.

Beställarna är i huvudsak kommuner och Trafikverket och basen i verksamheten är drift och underhåll av utomhusbelysning, trafiksignaler och intelligenta trafiksystem, såsom informationstavlor, fartskyltar och kameror för vägar och större områden. Trafiksystem Väst åtar sig även entreprenader vid ny- och ombyggnation.

Den allt tätare trafiken i städerna kräver en allt mer avancerad styrning av trafiksignalerna. Trafiksystem Väst fungerar som navet mellan beställaren och teknikleverantörerna och företagets experter programmerar styrutrustningen för att skapa bästa möjliga funktion i systemet.

– Vi erbjuder ett komplett program av tjänster och utrustning som höjer trafiksäkerheten, förbättrar trafikflödena och därmed minskar belastningen på miljön. I allt vi gör strävar vi efter att ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar. Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt att välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar återvinning, berättar Pontus Jacobsson.

Byter ut 40.000 armaturer i Göteborg
De flesta av företagets uppdrag utförs i Västra Götaland och södra Sverige med stark koncentration i och kring Göteborg där företaget har sitt huvudkontor.

– Vi har några större kontrakt i Norrland också och har som ambition att etablera oss i övriga nordiska länder, kommenterar Pontus Jacobsson.

Trafiksystem Väst har ramavtal med Göteborgs stad och just nu är de engagerade i ett omfattande projekt med att byta ut utomhusbelysningen till LED i centrum och de östra stadsdelarna.

– Totalt rör det sig om cirka 40.000 armaturer. 2015 bytte vi ut 2.500 enheter. I år och kommande år ökar vi takten till 3.000-4.000 enheter per år. Genom att byta till LED kan man spara 20-85 procent i energiförbrukning. Dels för att effekten är lägre och dels för att de är dimningsbara. Vi ser även över elnätet i Göteborg. Det är i dagsläget drabbat av många kabelfel och järnbarkskabeln behöver bytas ut.

I vintertid är Julstaden Göteborg med sina 400-500 elkopplingar ett annat stort projekt och 400-årsjubileet 2021 lär också generera en hel del uppdrag när det gäller dekorativ utomhusbelysning. Dessutom är flera stora infrastrukturprojekt planerade för Göteborg och Västsverige de närmaste 10-15 åren vilket gör att Pontus Jacobsson ser ljust på framtiden.

– Den här typen av projekt bygger på upphandlingar och vi är med och räknar på alla större jobb, berättar han avslutningsvis.