Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Trainparts Sweden utökar sin marknad i Europa

Trainparts Sweden AB i Bollnäs är en avknoppning från SJ och har sedan starten 1993 vänt sig mot tågindustrin i Skandinavien. Nu satsar företaget på att få nya kunder i övriga Europa.
– Under 2014 har vi registrerat nya kunder i både Tyskland och Turkiet, berättar företagets ägare och vd Göran Forsberg.

1989 sålde SJ verkstaden i Bollnäs till ABB, som några år senare avvecklade all verksamhet förutom företagets smedja. 1993 övertogs verksamheten av Göran Svedberg och Per Eriksson och företaget döptes till Bollnäs Fjäder AB.
I februari 2011 gick Göran Forsberg in som vd och i juli 2014 köpte han företaget.
– Det finns många internationella tågföretag i vår bransch så jag ifrågasatte direkt varför vi inte etablerade oss i övriga Europa. Det finns 600.000 godsvagnar i Europa och 300.000 i Sydafrika som har samma typ av lösningar som vi när det gäller bladfjädrar och buffertar så marknaden är enorm, säger Göran Forsberg.
Inriktningen hos Trainparts Sweden är nytillverkning och renovering av bladfjädrar, buffertar och draginrättningar till järnvägsfordon, främst godsvagnar. Företaget arbetar även med andra produkter för vagnsunderhåll, till exempel bromsklosskilar, centruminlägg, fotsteg, handtag och bussningar.
– Vår specialitet är renovering av fjädrar och buffertar. Många produkter importeras från Kina, men kvaliteten är inte alltid stabil. Om ett bromsblock lossnar på en vagn är det inte roligt att åka tåg, konstaterar Göran Forsberg.

Certifieringar
Hög kvalitet är ett ledord för Trainparts Sweden, som är certifierat enligt både ISO 9001, FR 2000 och TransQ.
– När jag började i företaget hade vi inga affärssystem och inga certifieringar. Idag har vi ett affärssystem som vi använder i verksamheten från ax till limpa. Det innehåller allt från närvarostämplingar och inköp till ekonomi. Sedan oktober 2013 är vi certifierade enligt FR 2000 och sedan januari 2014 även i ISO 9001. Enligt ett domstolsbeslut är FR 2000 likvärdigt med ISO 9001 för mindre företag, men för att komma in på den europeiska marknaden fick vi också certifiera oss enligt ISO 9001. Vi är också certifierat enligt TransQ för att kunna sälja våra produkter i Norge, berättar Göran Forsberg.

Snabba leveranser
Målsättningen för Trainparts Sweden är att uppnå kortast möjliga produktionstid från beställning till leverans.
– Vi har dessutom korta beslutstider och kan ställa om produktionen fort.
Etableringen utomlands sker i samarbete med Business Sweden – en organisation som hjälper svenska företag att växa internationellt.
– Vi använder Business Sweden som ett bollplank för att expandera. De kan ländernas språk och hjälper oss att söka upp kunder. Vår vision är att etablera oss i två nya länder varje år, säger Göran Forsberg.
Trainparts Sweden AB sysselsätter i dagsläget tio anställda.