Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Tranås höjer utbildningsnivån

Tranås är av traditionen en stark industrikommun med många livskraftiga företag. Flertalet är internationellt ledande inom sina områden, de står gemensamt för många arbetstillfällen och det finns dessutom utrymme för nyetableringar. För att våra företag ska kunna behålla sin konkurrenskraft även på sikt så behöver tillgången på kompetent arbetskraft utökas och det arbetar vi för nu.

Kommunen har tillsammans med näringslivet initierat ett långsiktigt arbete för att höja utbildningsnivån i Tranås. Det är för övrigt en gemensam utmaning som vi delar med landets övriga industrikommuner. I Jönköpingsregionen har vi valt att samverka för att göra skillnad. Vi tror på en ljus framtid för industrin men är medvetna om att det kommer att krävas omfattande insatser inom utbildningsområdet för att behålla vår konkurrens.

Vi ska skapa möjligheter för industrins utveckling, inklusive etablering av nya företag i vår kommun. Då kommer vi direkt in på kompetensfrågan som är kopplad till utbildningsnivån i kommunen. För att adressera behoven har vi tillgång till många bra resurser. En sådan resurs är TUC Sweden AB, tidigare Tranås Utbildningscentrum. Här går nästan 500 studenter på något av de många yrkeshögskoleprogram som erbjuds. Dessutom erbjuder TUC skräddarsydda uppdragsutbildningar mot såväl privata företag som offentlig verksamhet.

En annan resurs vi förlitar oss på är Sommenbygdens folkhögskola som lockar deltagare från hela Sverige. Förhoppningsvis väljer många att stanna kvar i Tranås när de väl fått uppleva vad vår kommun har att erbjuda. Vi tror på öppenhet och samverkan. För de som väljer att studera på annan ort men ändå bo kvar i Tranås ersätter vi halva kostnaden för ett årskort inom kollektivtrafiken.

Vidare så satsar vi från kommunens sida mycket på gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Det finns som exempel en tydlig ambition att låta bygga Arena Tranås, som bland annat innehåller en sportarena för både skola och föreningsliv. Förhoppningsvis kan den stå klar till kommunens 100-årsjubileum 2019.

Listan över satsningar för att öka Tranås framtida attraktionskraft kan göras lång. Målet för Tranås kommun är att passera 20 000 invånare år 2025. Det fastställdes redan 2007, och sedan dess har vi vuxit med ungefär 700 invånare. Det betyder givetvis mycket för en liten kommun som Tranås.

Vi tror att vi med vår småskalighet kan locka många fler till kommunen, såväl nya invånare som företag. Nu när beslut om höghastighetsbanans dragning står inför dörren ser vi mycket ljust på framtiden i Tranås, som förhoppningsvis kommer att få ett nytt stationsläge i centrum när banan börjar byggas. Det skulle lyfta vår attraktionskraft till nästa nivå, och det är något vi jobbar för redan nu.

Anders Wilander, Kommunstyrelsens ordförande i Tranås