Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Tranås Skolmöbler bygger ut

Tranås Skolmöbler har 120 års erfarenhet av att skapa inredningar till skolans värld. Genom att vara en modern och nytänkande producent fortsätter företaget att driva utvecklingen av skolmiljöerna framåt.

2014 producerade Tranås Skolmöbler, som ingår i SONO-Gruppen, möbler för 180 miljoner.

– Vi är en stor arbetsgivare i Tranås och har långtgående planer på nytt logistikcenter. Tanken är att öka kapaciteten i såväl distributionen som produktionen. Det kan även betyda fler anställda på sikt. Idag arbetar ca 75 personer på Tranås Skolmöbler, säger Bo Arvidsson, vd för Sono Sverige AB, som tillsammans med det nya logistikbolaget Sweop bildar Tranås Skolmöbler.

Kvalitet och miljö i fokus
Möbeltillverkningen sker enligt lean-principen som ger ett snabbt produktionsflöde och snabb leverans, trots att det mesta görs från grunden. Travar av stålrör i ena ändan av fabriken och träskivor i den andra, blir till fina möbler som dagligen levereras till skolor och förskolor runt om i landet. Kraven på miljö och säkerhet ökar ständigt och det är mycket viktigt med rätt certifiering. Materialen ska givetvis vara giftfria. Möbler till förskolan får exempelvis inte ha syrabaserade lacker, endast vattenbaserade.

– Vi värnar om miljön, både naturen och miljön i skolan och förskolan. Vi tillverkar högkvalitativa produkter som uppfyller såväl miljö- som säkerhetskraven. Våra insatser styrs av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. En grundläggande princip är kretsloppsprincipen, som säger att det som utvinns ur naturen skall på ett uthålligt sätt kunna användas, återvinnas eller slutligen omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning, berättar Bo Arvidsson.

Satsar på produktutveckling
Tranås Skolmöbler har 120 års erfarenhet av att skapa inredningar till skolans värld. Genom att vara en modern och nytänkande producent fortsätter företaget att driva utvecklingen av skolmiljöerna framåt. Sonos nya ägare sedan ett år, norska Frigaard Gruppen AS, känner ett starkt engagemang för företaget och satsar mycket på produktutveckling för att möta nya krav i skolan. Trenden går mot funktionsbaserade klassrum där möblerna ska kunna samverka med lap-tops och plattor på ett smidigt sätt. Samtidigt vill inte Bo Arvidsson klassa ut den traditionella skolbänken.

– Den är fortfarande funktionell och vi tillverkar ca 10.000 skolbänkar varje år.

Han ser en stadig efterfrågan på skolmöbler, men tycker att upphandlarna kan bli bättre på att formulera skallkrav som utgår från kvalitet.

– Vi tillverkar som sagt möbler av hög kvalitet, som upphandlarna ofta vill ha. Men kraven kan vara för otydligt ställda för att de ska vara säkra på att få rätt produkter, säger Bo Arvidsson avslutningsvis