Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Tranåsbostäder – prisad energiutmanare

Det kommunala bolaget Tranåsbostäder bedriver ett målmedvetet arbete på flera nivåer för att spara energi, vilket bland annat gett dem utmärkelsen Årets energiutmanare i kategorin mindre företag av bransch- och intresseorganisationen SABO.

Tranåsbostäder har de senaste åren gjort stora investeringar i ny teknik och trimmat befintliga anläggningar. De gör även kontinuerligt stamrenoveringar och energieffektiviseringar i befintliga fastigheter och har installerat solcellsanläggningar på några av taken.

Dessutom har alla kund- och fastighetsansvariga fått en gedigen utbildning i energisparåtgärder. Satsningarna har bland annat gjort att de 2014 utsågs till Årets energiutmanare i kategorin mindre företag av bransch- och intresseorganisationen SABO.

– Utmärkelsen har självklart stärkt oss i vårt arbete, säger en stolt Sören Carp, VD på Tranåsbostäder, vars kunder främst består av kommunala verksamheter, såsom förskolor, skolor och äldreboenden. 25 % av beståndet utgörs av bostäder och företaget äger även en del kommersiella fastigheter.

– Vi är precis i slutet av första fasen, 15/15, av vårt energiprogram, där vi är på god väg att uppnå vår målsättning att sänka energiförbrukningen med 15 % från 2010 till 2015. En av anledningarna till att vi lyckats så bra är att vi har tydliga delmål och att alla våra anställda och styrelsen är så engagerade, tillägger han.

I skrivande stund är energiprogrammet på väg in i nästa fas.
– Nu sjösätter vi 30/30 där vi ska minska energiförbrukningen med 30 % fram till 2030. För att lyckas med detta ambitiösa mål måste även våra kunder och hyresgäster bli delaktiga i energiprogrammet. Vi kommer därför satsa mycket på information och utbildning framöver.

Bolaget kommer även jobba vidare med förnybara energilösningar med målet att installera minst en solcellsanläggning per år och kan komma att investera i en större solcellsanläggning tillsammans med Tranås Energi.

Viktig roll för tillväxtmål
Tranåsbostäder spelar en viktig roll för kommunens tillväxtmål på 20.000 invånare 2025. För det krävs 150 nya invånare per år, netto. Befolkningsökningen kan dock bli betydligt större om Tranås får en station på höghastighetsbanan mellan Linköping och Jönköping. Den positiva befolkningstillväxten utgör samtidigt en stor utmaning vad gäller nyproduktion av olika enheter de kommande 5-10 åren.

– För vår del rör det sig om en ny förskola med 6 avdelningar, med inflyttning den 1 januari 2017. Vid halvårsskiftet nästa år börjar vi även bygga 54 lägenheter i ett särskilt boende för äldre. I pipeline finns också en ny idrottshall och arena med kopplingar till befintliga anläggningar och gymnasieskolan, som vi också planerar att bygga om. Byggstarten är satt till 2016. Vi planerar även för ytterligare en ny skola och förskola på några års sikt. Den sammanlagda investeringsvolymen uppgår till cirka 500 miljoner kronor.

För att energimålen ska finnas med direkt vid nyproduktion ska allt nyproducerat och alla tillbyggnader uppnå Miljöbyggnad nivå silver.