Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

TransFargo vet vad Sveriges industri behöver

Sveriges industri är beroende av effektiva transporter och smarta logistiklösningar som tryggar fortsatt tillväxt på en redan konkurrensutsatt marknad. I många fall har de svenska industriföretagen sin geografiska lokalisering emot sig, men de konkurrerar med sin unika innovationsrikedom och en kvalitet som är svår att överträffa. Med rätt logistikpartner blir de ännu starkare.

Det geografiska läget i norra Europa gör Sverige till ett land med långa transportavstånd. Dels inom vårt avlånga land och dels i förhållande till flera av den svenska industrins exportmarknader som finns i centrala och södra Europa. Den tillverkande industrin är dessutom till stor del beroende av en smidig import för att kunna utveckla och tillverka sina produkter.

Tar hand om hela logistikkedjan
Det familjeägda logistikföretaget TransFargo vet vad svenska industri- och handelsföretag behöver för att lösa den geografiska utmaningen. Med kapacitet och kompetens för att ta hand om alla länkar i logistikkedjan ser TransFargo till att skapa ökad konkurrenskraft för sina kunder. Det handlar om mycket mer än att enbart frakta varor från en plats till en annan, som många kan göra, menar TransFargo’s försäljningschef Louise Sedin.
– Det som skiljer oss från många andra logistikbolag är att vi ser över alla flöden i värdekedjan, det vill säga det fysiska, informativa och det administrativa flödet. Detta ger mervärden för våra kunder. Vi vet att man i allt större utsträckning efterfrågar en logistikpartner som kan ta hand om tidskrävande administration. Det sparar både tid och pengar vilket naturligtvis bidrar till en ökad konkurrenskraft.
Med TransFargo som logistikpartner uppnår kunderna en märkbart effektivare hantering av allt från orderhantering av inköp, leveransbevakning, samordning av inleveranser, lagerhållning och distribution till fakturering mot slutkund.
– Detta ger våra kunder möjlighet att omvandla sina fasta kostnader till rörliga och att fokusera på sin kärnverksamhet. Förutom 3PL erbjuder vi kostnadseffektiva globala distributions- och transportlösningar med ett heltäckande servicekoncept från paket och styckegodssändningar till parti- och fullaster.

Effektivitet är lika med grönt
TransFargo jagar effektivitet i alla led och tycks aldrig luta sig tillbaka.
– I vår bransch gäller det att aldrig nöja sig med ”bra”, vi måste ständigt sträva efter att bli bättre. Priset är en viktig fråga, men det är inte allt. Våra kunder efterfrågar en partner som kan ta ansvar för hela kedjan och det kan vi, förklarar Mia Erserum, Affärsutvecklare Logistik.
Enligt Mia Erserum råder det en större medvetenhet på marknaden idag jämfört med tidigare gällande värdet av att skapa långsiktiga relationer. Inte minst när det handlar om samarbete mellan kund och leverantör för en gemensam utveckling inom hela logistikkedjan. Viktiga egenskaper som efterfrågas är samarbetsförmåga, kvalitet och service kombinerat med rätt pris – saker som TransFargo prioriterat i alla år.
– I jakten på kvalitet och god service finns även skarpa miljö- och kostnadsfördelar. Ett mer effektivt logistikflöde sparar både ekonomi och miljö, påpekar Mia Erserum.
TransFargo var mycket tidiga med att låta certifiera verksamheten enligt ISO:s standarder för kvalitet och miljö (9001 respektive 14001). Företagets huvudkontor i Malmö är dessutom en certifierad Green Building.

Kort om TransFargo AB
TransFargo är ett familjeägt svenskt logistik- och transportföretag med internationell inriktning. Företagets tjänster omfattar landtransporter i Europa samt tredjepartslogistik.
TransFargo har 90 medarbetare som arbetar i moderna kontors- och logistikanläggningar i Malmö, Göteborg och Stockholm samt har distributionsterminaler i Örebro, Jönköping, Linköping, Växjö och Halmstad. Företaget omsätter 350 Mkr och är AEOF- samt kvalitets- och miljöcertifierade.